Så skaffar du din egen gruva

En rad tillstånd måste sökas

NYHETER

Det är en rad steg som ska avverkas innan du kan få din egen gruva.

Först måste du givetvis ha indikationer på att det finns fynd på platsen – och sen måste en rad tillstånd sökas.

Första steget är att skaffa ett så kallat undersökningstillstånd hos Bergsstaten, den myndighet som beslutar om tillstånd för prospektering och gruvor. För att få ett undersökningstillstånd måste du ha anledning till att söka det – till exempel att du hittat en diamant. Priset är 500 kronor plus 20 kronor per hektar och gäller i tre år.

När du fått ett undersökningstillstånd och fått bekräftat att det finns fyndigheter är det dags att skaffa en bearbetningskoncession, som också söks hos Bergsstaten. För att få det ska man visa att fyndigheterna sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt. En miljökonsekvensbeskrivning ska behandlas av länsstyrelsen som undersöker huruvida miljöbalken lägger hinder i vägen för gruvan på platsen. Ansökan om koncessionstillstånd kostar 80 000 kronor.

Steg tre är att få en markanvisning som ger förfoganderätt till marken. Ansökan görs till Bergsstaten och kostar 80 000 kronor.

Sen måste gruvan också få tillstånd av Miljödomstolen.

Till sist återstår det att få tillstånd för gruvbyggnaderna i enlighet med plan- och bygglagen.

Sen är det bara att börja gräva upp diamanterna.

Källa: Gunnar Nilsson, gruvingengör vid Bergsstaten.

Så skaffar du dig en gruva:

David Nannini Nilsson

ARTIKELN HANDLAR OM