Sämre för kommuner och landsting

”Det ser mörkt ut framöver, precis som det gör för alla kommuner”

NYHETER

Var fjärde kommun hade underskott i ekonomin förra året.

En klar försämring jämfört med 2007.

Landstingens resultat backade under samma period från 4 till en knapp miljard kronor.

Hälften av landstingen redovisar förluster. 2007 var det bara två landsting som hade röda siffror, enligt SCB.

Bland kommunerna redovisar en fjärdedel ett underskott före extraordinära poster för 2008. 2007 var 11 procent av kommunerna i samma position.

Oskarshamn sämst

Andelen kommuner med höga underskott, mer än 500 kronor per invånare, har ökat från 3 till 14 procent.

Kommunen med klart störst underskott är Oskarshamn. Minus 13 696 kronor per invånare är ett nästan dubbelt så stort underskott som tvåan på ”bottenlistan”, Lidköping.

Den enkla förklaringen stavas spekulation. En tidigare chef i kommunen investerade i så kallade realränteobligationer vars värde gått ner kraftigt under året. Kommunen tvingades därför skriva ner värdet på de finansiella tillgångarna med 302 miljoner kronor.

– Men underskottet beror också på minskade finansiella intäkter och att skatteintäkterna blivit lägre än beräknat, säger kommunens ekonomichef Armin Avdic.

”Rejält besparingsförslag”

Bortsett från den vådliga investeringen skiljer sig inte Oskarshamns ekonomiska läge från de flesta andra kommuner, enligt Avdic. Prognoserna pekar på 19 miljoner kronor lägre skatteintäkter i år och ytterligare minskning med 51 miljoner 2010. Hur kommunen ska tackla problemen är ännu inte bestämt.

– Men det blir ett rejält besparingsförslag, så mycket kan jag säga, säger Armin Avdic.

I andra ändan på skalan finns Lomma kommun som förra året gjorde ett överskott på nästan 5 500 kronor per invånare. Men även det resultatet beror på en engångspost – försäljningen av det kommunala fastighetsbolaget vilket gett en reavinst på 120 miljoner kronor.

Men även för Lomma kommun väntar klart bistrare tider de kommande 2-3 åren, påpekar ekonomichefen Stefan Martinsson.

– Det ser mörkt ut framöver, precis som det gör för alla kommuner. Vi kommer att tappa 6 miljoner kronor i år och nästa år blir det hela 34 miljoner kronor.

ARTIKELN HANDLAR OM