RÖR INTE VÅR MACK!

500 mackar har lagts ner sedan 2007 – nu går folket man ur huse

Foto: Kai Rehn
STÅR UPP ”Kåres är navet för samhället och landsbygden runt omkring, alla är beroende av den här servicen”, säger Vivi
NYHETER

GRIPENBERG. Det mesta i samhället kretsar kring Kåres.

Det är här man träffas, handlar, tankar, lagar bilen, spelar, hämtar apoteksvaror.

Men nu hotas butiken av mackdöden – farsoten som sveper över landet och lämnar tynande orter efter sig.

Den obevekliga rationaliseringsvågen släcker ner tankställe efter tankställe. Bara sedan 2007 har 500 mackar lagts ner. Det närmaste året kommer ytterligare minst tusen enheter, bemannade och obemannade, att försvinna.

På många orter i glesbygden betyder det inte bara att bilägarna måste resa långt för att få tanken fylld. Ett större problem är den utarmning av servicen som följer i spåren.

– Så är det tyvärr, utsatta orter får det ännu besvärligare. Extra känsligt är det när bensin och butik är sammankopplade, då kan en stängning slå hårt, säger Jan Enler på Länsstyrelsen i Jönköping.

30 mil till service

Scenariot bekräftas av Robert Dimlich, vd på branschorganisationen Svensk bensinhandel.

– När den sista macken stänger i ett glesbygdssamhälle har oftast allt annat redan flyttat, då blir det kännbart för de boende. På många håll i Norrland kan det handla om en resa på uppemot 30 mil till närmaste serviceställe.

Det råder en överetablering av bensinstationer i Sverige.

Och många små mackar har svårt att klara lönsamheten.

Innehavarna är hårt klämda mellan en rad faktorer: den så kallade pumplagen, tunga saneringskostnader och oljebolagens volymkrav.

Glesbygden drabbas hårt

Pumplagen, som skärpts nu i mars, innebär att alla mackar som säljer mer än 1 000 kubikmeter fossilt bränsle per år också måste tillhandahålla förnyelsebart bränsle. En sådan investering beräknas till minst 250 000 kronor.

– Vi är för en strukturomvandling men den måste ske under kontrollerade former, säger Robert Dimlich.

– En mackdöd som innebär att också mindre tätorter dör är olyckligt för en redan drabbad glesbygd.

Vem har ansvaret? De stora oljebolagen? Samhället?

– Vad gäller samhällets ansvar har vi lämnat en utredning till regeringen där vi särskilt lyfter fram glesbygdsproblemet. Bland annat föreslår vi driftsbidrag i vissa lägen och hjälp till sanering. Många små mackar har varken råd att sälja eller lägga ner.

I precis den kniptången sitter Kåres Livs & Bensin i Gripenberg, ett litet samhälle mellan Tranås och Gränna.

Här har bygden gått man ur huse för att rädda macken/butiken som funnits i 30 år.

Tapp, Icas bensinmärke, ska avveckla och något annat märke har inte nappat.

– Volymen här är för liten, så dörren verkar stängd för bensin. Men tyvärr kan vi inte sälja rörelsen heller, vi har inte råd med ­saneringen, säger Lars Kåre, 65.

Hustrun Alice som sköter butiken är lika dyster.

– Det här är vårt livsverk, nu vet vi inte vad som händer.