"Många försöker ta sina liv efteråt"

Experten om barnamord

NYHETER

Att döda sitt barn kan tyckas otänkbart.

Men morden sker nästan alltid av en förälder som mår mycket dåligt.

– Oftast försöker föräldern ta sitt eget liv efteråt, säger docent Hans Temrin.

Temrin, docent på Stockholms universitet, forskar om det dödliga våldet mot barn.

Mellan åren 1965-2007 dödades 280 barn av sina egna föräldrar.

— Det är något fler pappor som dödar men skillnaden är ytterst liten, säger Hans Temrin.

Vårdnadstvist bakom

Men ju äldre barnet är desto större är sannolikheten att pappan är förövaren. Kvinnor kväver oftare sina barn, medan män är mer våldsamma och använder mer våld och ibland vapen.

När pappan dödar sitt barn ligger det ofta en konflikt med mamman bakom, som en vårdnadstvist.

– Fadern är mer våldsam. När mammor dödar sina barn beror det oftast på hennes egna problem, på att hon är psykiskt sjuk. Hon vill dö och dödar barnet av missriktad barmhärtighet.

Psykisk diagnos

De flesta föräldrar som dödar sina barn försöker sedan ta sitt eget liv. 60 procent försöker, drygt 40 procent lyckas.

– Men det händer också, även om det är ovanligt, att föräldrar dödar och misshandlar barnet för att de inte orkar med det, av ilska, säger Temrin.

I 60 procent av fall där föräldrar mördar barn har den mördande föräldern en psykisk diagnos.

– De föräldrar som överlever efter att de gjort något sådant är oftast så psykiskt sjuka, eller har så stora problem, att de behöver mycket hjälp för att kunna gå vidare efteråt.