”Det här är en nationell angelägenhet”

EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson kritisk till att föräldraledighet diskuteras på EU-nivå

NYHETER

EU ska inte lägga sig i svensk familjepolitik.

Det menar EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson som nu kämpar mot förslaget om mer föräldraledighet åt mammorna.

– Sverige kan tvingas till en tillbakagång, säger hon till Aftonbladet.

Förslaget som just nu diskuteras mellan EU:s arbetsmarknadsministrar innebär att ledighet som bara kan tas ut av mamman förlängs från 14 till 18 veckor.

Det blir alltså mamman, inte pappan, som är hemma med barnet den första tiden.

Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker för Vänsterpartiet, kämpar nu mot förslaget.

Föräldraledighet – inte mammaledighet

– Jag jobbar med ett ändringsförslag som innebär att vi skriver att det handlar om föräldraledighet, inte mammaledighet. Det är väldigt viktigt med begreppen. Annars konserverar vi att det alltid är mammorna som ska vara hemma med barnen.

I Sverige får föräldrar vara hemma med sina barn betydligt längre än i de flesta EU-länder. Två månader är vigda åt en av föräldrarna. Det är den tiden som kallas för pappamånader. Den rätten hotas inte av förslaget som nu diskuteras. Det som oroar Eva-Britt Svensson är att man så tydligt betonar att det är mamman, inte pappan, som ska vara hemma den första tiden. Hon tycker över huvud taget inte att frågan hör hemma på EU-nivå.

Fria rörligheten

– Det här är en nationell angelägenhet. När vi blev medlemmar i EU fick vi garantier att våra socialförsäkringar inte skulle påverkas.

Att frågan om föräldraledigheten tas upp på EU-nivå handlar om den fria rörligheten. Ska den fungera är det viktigt att människor vet vad som gäller om de flyttar till ett annat EU-land.

– Många hävdar att vi måste samordna alla våra system för att den fria rörligheten ska fungera. Det har jag invändningar mot, säger Eva-Britt Svensson.