Frågorna som kan fria läkaren

NYHETER

Barnläkaren släpptes på måndagen ur häktet, trots att misstankarna mot henne kvarstår.

Men enligt advokaten Björn Hurtig är det oklart om ett brott har begåtts överhuvudtaget.

Här är punkterna som kan få läkaren friad.

Har det begåtts ett brott?

Tingsrätten skriver i det nu hävda häktningsbeslutet att det sannolikt har begåtts ett brott. Det är alltså inte helt säkerställt att barnet dog till följd av en brottslig handling.

Dödsorsaken?

Det är inte klarlagt huruvida flickan dog före eller efter den påstådda injiceringen. Det går inte heller att utreda vilka mängder barnet har haft i blodet.

Uppsåt?

Polisens utredning har visat att den livsuppehållande behandlingen avbröts i samråd med barnets föräldrar. Efter att resperatorn kopplades ur fortsatte medicineringen med läkemedlen morfin och Tiopental i syfte att lindra eventuell smärta och ångest.

Om det skulle ha förekommit en överdosering har det i så fall skett helt utan uppsåt, enligt läkarens advokat.

Vem har tillfört medicinen?

Utredningen visar att medicineringen har tillförts under en längre period. Det går enligt advokaten inte att uttala sig om när den dödliga medicineringen gjordes. Spannet kan variera från ett par dagar till bara några sekunder innan flickan dog.