Ny teori: Så dog Linnea

Flickan kan redan ha varit död när hon fick en del av medicinerna

NYHETER

Här är de hemliga uppgifterna som ska fria den dråpmisstänkta läkaren.

Lilla Linnea kan redan ha varit död när hon fick en del av medicinerna.

–?Det är inte utrett om hon avled före eller ­efter den påstådda injiceringen, säger advokat Björn Hurtig.

Foto: gustav mårtensson
här hände det Den kvinnliga läkaren är anställd på Astrid Lindgrens barnsjukhus. I överklagandet finns uppgifter som kan fria den dråpmisstänkta läkaren.

Åklagarens tyngsta bevis är obduktionsprotokollet och ett utlåtande från experter på Rättsmedicinalverket.

Båda är hemligstämplade men bärande delar framgår i advokatens överklagande av häktningen. Bland annat finns en rad frågetecken kring hur Linnea, som blev 15 veckor gammal, fick de höga koncentrationerna av narkosmedlet tiopental och morfin.

Inget klockslag

Exempelvis är det inte utrett om flickans hjärta fortfarande slog, om hon levde eller redan hade avlidit, när medicinerna gavs mot slutet. Det framgår inte vilket klockslag droppet kopplades ur.

–?När det gäller morfinet uttalar experterna att ett tänkbart scenario är att det tillförts via infusionspump och att denna fortsatt pumpa efter döden inträtt, säger Björn Hurtig.

Tiopentalet, som verkar inom 30-40 sekunder, kan enligt RMV:s experter ha tillförts på tre olika sätt:

En enstaka dödlig dos injicerad i anslutning till döden.

I upprepade doser, ”lägre dos under en längre tid”.

Via droppet så att den höga koncentrationen ­”successivt byggts upp”.

RMV:s experter är heller inte kategoriska när det ­gäller dödsorsaken:

”Halten tiopental i flickans lårblod är så hög att den kan leda till döden.”

”Den uppmätta morfinkoncentrationen är mycket hög och skulle kunna leda till döden.”

Levern var frisk

Samtidigt går det inte att avgöra hur stora doser som faktiskt getts – om de varit medicinskt felaktiga.

I expertutlåtandet heter det:

”Det går inte att utifrån en koncentration i blodet räkna tillbaka till en given dos, det vill säga att göra någon bedömning av mängd och styrka på tillförd tiopentallösning.”

Av obduktions­protokollet framgår att levern var frisk men att blodet stockat sig där, vilket är ett tecken på hjärtfel. Leverfunktionen var därför nedsatt.

–?Då leverns funktion är att rena blodet kan detta ha varit en bidragande orsak till den uppmätta koncentrationen i blodet, säger Björn Hurtig i sin inlaga. Detta framkom inte under häktningsförhandlingen.

Han beskriver vidare hur det gick till när flickan avled.

–?I samråd med föräldrarna beslutade läkarna att avbryta den tekniskt livsuppehållande vården för flickan.

Eftersom Linnea var mycket sjuk, och troligen skulle dö inom kort, flyttades hon till ett rum som heter sal 2. Där fick också ett tiotal anhöriga vistas.

–?Den vård som bedrevs efter att respiratorn kopplats bort gick till stor del ut på att se till så att flickan inte hade ont eller kände ångest, säger Björn Hurtig i inlagan.

–?Och då ges medicin i syfte att lugna och ta bort smärta. Det enda syftet med medicineringen är att lindra i livets sista skede. Om en överdosering sker då saknas allt brottsligt uppsåt.

Den dråpmisstänkta läkaren vårdade flickan i fem timmar och tio minuter.

Advokaten förklarar också att narkosläkaren var väl medveten om flickans historia och att föräldrarna tidigare anmält personal inomvården för felbehandling

”Grundlöst”

–?Hon var därför extra noga och skötte under en period av flera timmar om flickans medicinering så att allt skulle bli korrekt.

Att hon skulle ha överdoserat och genomfört ett mord inför föräldrarna avfärdar han därför som ett grundlöst påstående.

Föräldrarna har godkänt att Aftonbladet publicerar Linneas namn.