Möte om regler för vård av döende

NYHETER

Socialstyrelsen tar nu initiativ för att se om det behövs tydligare riktlinjer för vård i livets slutskede. Ett möte med samtliga aktörer inom sjukvården ska snabbinkallas.

Representanter för Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening ska bjudas in för att se om de gamla riktlinjerna från 1992 behöver ersättas, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi ska förutsättningslöst fråga dem vad professionen vill ha. Är de nuvarande reglerna tillräckliga? Ska nya tas fram? Och i så fall vilka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm till SvD.

Bakgrunden är brottsutredningen mot en läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Gripandet av läkaren har skapat oro bland vårdpersonal, som efterlyst tydligare regler.

Statens medicinsk-etiska råd har i ett brev till socialminister Göran Hägglund begärt nya riktlinjer, men ministern har hittills sagt nej med motiveringen att de riktlinjer som gäller i dag räcker till, och att det är svårt att detaljreglera så svåra etiska frågor.

TT