Mycket vind i ny klimatpolitik

NYHETER

Högre energiskatter, tusentals nya vindkraftverk och bevarad kärnkraft ska göra att Sverige slår om till grönt och klarar att sänka utsläppen av koldioxid som EU och klimatet kräver.

Men oppositionen anser att förslagen inte räcker.

Enligt näringsminister Maud Olofsson (C) och hennes partikollega, miljöminister Andreas Carlgren, har inget annat land en lika ambitiös klimatpolitik.

Socialdemokraterna håller inte med.

– Det är alldeles för låga ambitioner, gör vi så här klarar vi inte klimatutmaningen utan skyfflar över ansvaret på våra barn och barnbarn, säger Anders Ygeman, ordförande i riksdagens miljö-och jordbruksutskott och S-talesman i miljöfrågor.

MP: Lite före 2010

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson invänder mot att knappt ett enda förslag i regeringens samlade energi- och klimatproposition är tänkt att genomföras före nästa riksdagsval 2010. Och en stor del av de minskade utsläpp som sker har att göra med beslut som den tidigare regeringen fattade, EU-beslut och åtgärder som ska minska utsläpp utanför Sverige.

– Man är inte beredd till en enda tuff åtgärd under den här mandatperioden, säger Eriksson.

Världsnaturfonden däremot ger regeringen plus – enligt WWF är klimatförslagen en förebild för hela EU.

”Det är skönt att regeringen, liksom vi, ser miljödriven ekonomi som vägen ur den ekonomiska krisen” säger WWF:s generalsekreterare i Sverige, Lasse Gustavsson, i ett pressmeddelande.

Men det väcker oro att en tredjedel av minskningen i målet på 40 procent av koldioxidutsläppen till 2020 ska ske genom att Sverige investerar i andra EU-länder och utvecklingsländer. Minskade utsläpp där ska räknas av på Sveriges utsläppskonto.

”Risken är att 40-procentsmålet bara blir 27 i slutändan. Vi skulle vilja se större utsläppsminskningar inom Sveriges gränser” säger Lasse Gustavsson.

Väg ut ur krisen

Socialdemokraterna undrar varför, som miljöministern beskrev det, Sverige ska investera i treglasfönster i Storbritannien och klimatsmart avfallsteknik i Bulgarien, snarare än effektiva program i Sverige.

Målet att sänka utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020 ( i den del av samhället och näringslivet som inte omfattas av EU:s system för handel) ska gälla även om det inte blir en internationell överenskommelse.

2020 ska hälften av Sveriges energi komma från förnybara energikällor, en procent mer än vad EU krävt. Tio procent av bränslet i transportsektorn ska vara förnybart, också det ett EU-beting.

Tio år senare, 2030, ska Sveriges fordonspark vara oberoende av fossil energi.

– Vi ser stora miljö- och klimatsatsningar som vägen ut ur den ekonomiska krisen, sade Carlgren på en presskonferens där han upprepade att de skattehöjningar som regeringens föreslagit från 2011 ska kompenseras genom andra skattesänkningar.

Ambitionerna för nya vindkraftverk kan betyda uppemot 6 000 nya verk, en tredjedel av dem till havs.

TT