”Linnea dog av överdos”

Rättsläkarna: Onaturlig död

NYHETER

Rättsläkarna som granskat lilla Linneas död ser ingen ”normal vård i livets slutskede”.

De ser en överdosering som direkt orsakat hennes död.

– Jag hade ingen anledning att döda flickan, försvarar sig den dråpmisstänkta

läkaren.

Två utlåtanden är åklagarens tyngsta bevis mot den dråp-

misstänkta läkaren – den rätts-

kemiska undersökningen och

obduktionsprotokollet.

Den rättskemiska undersökningen visar att koncentrationen av narkosmedlet tiopental var

tusen gånger högre än vad den borde ha varit ”vid ordinär användning av preparatet”. Men trots detta finns ingen anteckning i flickans journal om att hon överhuvudtaget fått tiopental.

Onormalt höga halter

Även den koncentration morfin som flickan hade i blodet var onormalt hög.

Den ligger på nivå som ”man kan se vid dödliga förgiftningar”, heter det i obduktionsprotokollet.

Rättsläkaren konstaterar emell-ertid att flickan sannolikt inte överlevt, även om hon inte fått

tiopental och morfin.

Den dråpmisstänkta läkaren nekar.

– Jag hade ingen anledning att döda flickan. Hon verkade inte ha ont eller ha någon ångest. Jag träffade endast flickan några dagar, säger hon i förhören.

Flera frågetecken

Både polisen och försvarssidan ska nu försöka hitta svaren på de frågor som rättsläkarna lämnar öppna i protokollet:

– Dödsfallet betraktas som onaturligt, till följd av överdosering av annan person. Men det går inte utifrån de tillgängliga handlingarna att avgöra i vilket syfte, eller av vem, den mycket höga dosen

tiopental givits.

Enligt journalen somnade

Linnea in den 20 september, klockan 22.02.