Wallenberg försvarar höjda fasta banklöner

Marcus Wallenberg: Totalbeloppet är sänkt

NYHETER

SEB:s ordförande Marcus Wallenberg försvarar höjningen av de fasta chefslönerna i SEB, som gör att banken diskvalificerar sig från statens bankgarantiprogram.

– Bakgrunden är att vi av olika skäl beslutat ändra lönesystemet. Vi har tagit bort den rörliga delen och höjt den fasta lönen men totalbeloppet är sänkt, säger Marcus Wallenberg i Gomorron Sverige i SVT.

Foto: Mats strand
FÖR DIALOG PÅ ALLA PLAN Investors vd Marcus Wallenberg presenterade i går företagets bokslut. Företagets vinst ökade med över två miljarder, från 11,1 till 13,5 miljarder, före skatt.

– Slutsumman blir en sänkning. Vi har försökt anpassa lönesystemet till omvärlden av framför allt tre skäl. För det första tycker vi de kortsiktiga rörliga delarna missuppfattats. Det andra är diskussionen med regeringen där vi försökt anpassa oss och gå över till mer fasta löner. För det tredje kommer man att gå över till mer långsiktiga incitamentsprogram, säger Wallenberg som önskar fortsätta diskussionerna med regeringen.

”Inte konstigt”

Vd Annika Falkengren hade fast lön på 7 miljoner kronor och rörlig upp till 12 miljoner. Nu har hon en fast lön på 9 miljoner kronor, berättar Wallenberg.

Om emissionen säger Wallenberg att han hoppas att många ska teckna sig för den.

Dessutom påpekar han att styrelsen har sänkt sina arvoden samt att Falkengren avstått från den bonus hon var berättigad till.

Om de reaktioner som lönelyften lett till säger Wallenberg:

– Det är inte konstigt. Jag har förståelse för det. Samtidigt måste vi ha en ledning som under de värsta finansiella kriserna kan ta det väldiga ansvar som den måste i den här situationen.

”Hypotetisk fråga”

Enligt Marcus Wallenberg är banken intresserad av att eventuellt delta i både bankgarantiprogrammet och kapitaltillskottsprogrammet, något som de höjda chefslönerna skulle kunna sätta stopp för.

– Vi står fast vid vår tidigare ståndpunkt. Vi vill gärna diskutera med regeringen om att kanske delta. Jag vill inte föregripa de diskussionerna och om det kan leda till någon eventuell omprövning av vårt beslut. Det är än så länge en hypotetisk fråga, säger han till Svenska Dagbladet.