Sänkt pension och högre skatt för de gamla

I dag betalar svenskarna högre skatt på pension än på arbete

NYHETER

Nu slår krisen mot pensionärerna. Det är AP-fondernas stora förluster förra året som gör att pensionerna sänks nästa år. För en pensionär med en pension på 12 000 kronor innebär sänkningen 525 kronor mindre i plånboken från och med första januari nästa år.

Det är bromsen i pensionssystemet som slår till när tillgångar och skulder visar på obalans. Förlusterna är större än befarat. När pensionsöverenskommelsen träffades var det ingen som trodde att systemet någonsin skulle komma i obalans. När krisen blev djupare under hösten restes oro för att pensionerna kanske inte skulle stiga i vanlig ordning.

Det blev värre än så, pensionerna sänks för de pensionärer som redan har svårt att få ihop vardagen med hyra, mat och tv-avgift. De äldre straffbeskattas dessutom för att de inte arbetar. I dag betalar svenskarna högre skatt på pension än på arbete. En vanlig pensionär betalar cirka 600 kronor mer i skatt varje månad än vad en yrkesverksam person med samma inkomst gör.

Situationen för de gamla blir helt orimlig. Sänkt pension och högre skatt, frågan är nu hur långt regeringen kan driva de svenska pensionärerna?

När pensionerna sänks blir AP-direktörernas bonusprogram än mer provocerande. Det är skamligt att de som är satta att förvalta pensionärernas kapital tänker på egen vinning när de ser hur de gamla kommer att förlora sina pengar.

EF