Byggskandal – på Byggnads kontor

Byggmaterial som tros innehålla asbest hanteras felaktigt

Foto: byggnadsarbetaren
NYHETER

Fackförbundet Byggnads ombygge av sitt förbundskontor har anmälts för felaktig hantering av asbest – av sitt eget skyddsombud.

– Vi har ställt väldigt tydliga krav på att man ska följa reglerna, säger Byggnads ekonomichef Clas Nykvist till aftonbladet.se.

Under eftermiddagen valde Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggnads, att anmäla en ombyggnation av fackförbundets huvudkontor i Stockholm.

Anledningen: Byggmaterial som antas innehålla asbest hanteras felaktigt.

– Entreprenören har rivit eternitplattor som slängs ut ur huset och körs iväg med bobcat. Så får man inte göra, säger Tomas Kullberg till Byggnads medlemstidning Byggnadsarbetaren.

”Bara gå upp och jobba”

Enligt Tomas Kullberg ska företaget som anlitats för saneringen också ha uppmanat sina byggnadsarbetare att jobba i närheten av platsen där asbesten rivs – vilket inte är tillåtet.

– Arbetsledningen har sagt till gubbarna som klagat över asbestrivningen att det är bara att gå upp och jobba, säger han till Byggnadsarbetaren.

Viktig fråga för Byggands

Olaglig asbesthantering är något som Byggnads själva arbetar hårt för att stoppa som fackförbund. Man riktade bland annat nyligen hård kritik mot ett företag i Örebro som uppmanade sina anställda att riva asbest på felaktigt sett, trots den enorma hälsorisken.

Nu misstänks samma sak ha hänt på fackförbundets eget bygge.

Hur – och varför – det kunnat ske får en utredning med anledning av polisanmälan visa, säger Byggnads ekonomichef Clas Nykvist till aftonbladet.se.

– Vi har ju av självklara skäl varit väldigt angelägna om att de uppdrag vi lagt ut ska följa alla tänkbara regler. Och nu när vi fått en sådan anmälan får den hanteras enligt reglerna, säger han till aftonbladet.se

Att saneringen sker säkert är entreprenörens ansvar.

Om de nu inte gjort det, faller då inget ansvar på er?

– Utredningen får visa om vi har följt regelverket, säger Clas Nykvist.

Om utredningen av anmälan visar att någon av arbetarna på Byggnads förbundskontor felaktigt utsatts för asbest så kan Byggnads vara medansvariga i sin roll som beställare, skriver Byggnadsarbetaren.

FAKTA

Cancerframkallande

Felaktig hantering av asbest innebär stora hälsorisker, då asbest kan finfördelas till ett damm som virvlar runt i luften under mycket lång tid – och orsaka:

Pleuraplack. De allra minsta fibrerna kan fastna i lungorna och ge lungsäcksutgjutningar eller ärrbildningar; pleuraplack. Detta brukar dock inte innebära obehag för den drabbade.

Asbestos. En sjukdom som orsakas av att halten bindväv i lungorna ökar, oftast krävs långvarig exponering för höga halter asbetsdamm. Sjukdomen leder till svårigheter att andas, och kan uppkomma flera år efter det att man slutat jobba med asbest.

Lungcancer. Inandning av asbesthaltigt damm medför ökad risk för lungcancer. Det kan ta över 20 år innan lungcancern bryter ut.

Mesoteliom. En ovanlig typ av cancer, som kan visa sina första tecken upp till 40 år efter att man exponerats för asbest. Mesoteliom sitter oftast i lungsäcken men kan även förekomma på bukhinnan.

Källa: www.prevent.se