Betalar inte skatt för sin barnflicka

Kvinnan är skriven hos Bildt i Sverige – skattar i Italien

1 av 2 | Foto: Foto: Malin Arnesson
TAR HAND OM SONEN Paret Corazza Bildts son Gustaf har nu hunnit bli fyra år och passas av den 46-åriga kvinnan från Ukraina. Hon har fått arbets- och uppehållstillstånd i Sverige i två omgångar – med villkoret att hon jobbar på Anna Maria Corazza Bildt.
NYHETER

Utrikesminister Carl Bildt och hans hustru Anna Maria betalar varken skatt eller arbetsgivaravgifter i Sverige för sin barnflicka.

Hon kommer från Ukraina och är skriven hemma hos paret Bildt på Östermalm i Stockholm.

Barnflickan är egentligen ingen flicka, utan en 46-årig kvinna som kallas ”Luda” från staden Kivorograd i Ukraina.

Kvinnan har fått uppehålls- och arbetstillstånd i två omgångar i Sverige.

Den 30 januari 2007 lämnade hon in en första ansökan till Migrationsverket. Redan dagen därpå fick hon sitt tillstånd på 14 månader, fram till den 30 april i år.

Den 28 april i år sökte hon igen och fick då uppehålls- och arbetstillstånd fram till den 30 april 2009.

Har lämnat in arbetsgivarintyg

Villkoret för arbetstillståndet är noga beskrivet i Migrationsverkets beslut: ”Ditt

arbetstillstånd gäller endast för arbete som barnskötare hos Anna Maria Corazza Bildt i Stockholm.”

Som grund för besluten ligger bland annat två olika arbetsgivarintyg som Carl Bildts hustru lämnat in vid ansökningarna.

Av beslutet från Migrationsverket framgår vidare: ”Arbetsförmedlingen har efter arbetsmarknadsprövning tillstyrkt din ansökan om arbetstillstånd inom ramen för tillfällig brist på arbetskraft.”

Kvinnan jobbade åt utrikesminsterparet redan innan hon folkbokförde sig i Sverige. I en tidningsintervju som gjordes i Italien 2006 berättade Anna Maria Corazza Bildt om barnflickan.

Officiellt skrev ”Luda” sig hemma hos familjen Bildt i Stockholm den 31 maj 2007.

Hennes uppgift är att ta hand om parets son Gustaf, 4. Hon talar italienska med pojken.

– Däremot pratar hon inte svenska, säger en person som har träffat henne.

Några ekonomiska hinder att betala skatt och arbetsgivaravgifter i Sverige för ”Luda” lär inte finnas hos familjen Bildt. Nyligen fastställdes utrikesministerns taxerade förvärvsinkomst 2007 till 7 797 100 kronor.

Tillsammans med hustrun blir det en årsinkomst på drygt 8,2 miljoner kronor – 686 883 kronor i månaden. Dessutom har de en taxerad förmögenhet på över 15 miljoner kronor.

Mikael Sindahl på Skatteverkets rättsavdelning säger rent allmänt om dem som inte skattar för anställda:

– Det är allvarligt. Är man arbetsgivare är man skyldig att redovisa alla löner.

Vad händer om man inte följer detta?

– Det kan vara ett skattebrott och ge böter.

Senast den 31 januari i år skulle kontrolluppgifter för inkomster i Sverige under 2007 vara inlämnade till Skatteverket.

Förmåner ska redovisas

Utöver kontant lön ska förmåner också deklareras. Fritt boende är värt 600 kronor i månaden och tre måltider varje dag blir en förmån på 1 500 i månaden.

För 2007 har varken lön eller förmåner beskattats för ”Luda” i Sverige. Hennes taxerade inkomst för inkomståret 2007 är noll.

Enligt Anna Maria Corazza Bildt betalas skatt och arbetsgivaravgifter i Italien, men inte i Sverige.

Carl Bildt, 59, har tidigare uttalat förståelse för personer som anlitar svart arbetskraft.

När det stormade som värst runt nytillträdda handelsministern Maria Borelius och hennes uppmärksammade svarta hemhjälp hösten 2006 tog Carl Bildt henne i försvar. Han ”var inte upprörd alls” över att hon och ett annat moderat statsråd anlitat svart arbetskraft.

– Det gör en rad vanliga, dubbelarbetande svenska familjer i ett skattetyngt samhälle, sa han.

”Vi ska ändra skattesystemet”

– Jag kan nämna x antal tv-reportrar som jag vet har det här, för att de ska kunna jobba överhuvud taget. Det är bland annat detta som gjort att vi ska ändra skattesystemet.

På den direkta frågan om hur detta påverkade förtroendet för regeringen svarade Carl Bildt:

– Inte alls. Det visar väl att vi inte är rekryterade ur någon elit.

Men förtroendet för Maria Borelius brast. Hon tvingades avgå.