”Hotellet har en fördelaktig prisnivå”

Här är SEB:s svar på kritiken

NYHETER

Först hamnade SEB i blåsväder för de höjda chefslönerna.

Nu kritiseras de för en lyxig bjudresa för 230 personer till Schweiz.

Aftonbladet tog kontakt med SEB:s ledning för att få svar på ett antal frågor.

Här är frågorna – och svaren:

1. Vad är syftet med resan till Schweiz?

2. Vilka är med på resan?

3. Hur mycket pengar kostar resan?

4. Är det lämpligt att välja att resa till ett exklusivt hotell i Schweiz i dessa tider då finanskrisen leder till varsel och besparingar på många företag?

5. Tycker ni att SEB tar sitt ansvar i den ekonomiska krisen?

6. Resan har redan blivit starkt kritiserad. Har ni förståelse för den kritiken?

Här är SEB:s svar:

"Detta är det viktigaste årliga kundarrangemanget för norska företagsledare, styrelsemedlemmar och investorer som SEB Enskilda i Norge har och har varit planerat sedan över ett år tillbaka. Det är en mötesplats med tungt branschmässigt fokus och innehåll. Mötet har ett långsiktigt värde för kunderna och har hållits varje år sedan 1996, både i goda som i mindre goda tider, och man har valt att prioritera detta framför andra planerade arrangemang. Hotellet som hyser samtliga deltagare är normalt stängt för säsongen vid den här tiden vilket ger en fördelaktig prisnivå jämfört med andra alternativ.

SEB Enskilda i Norge är ett helägt dotterbolag till SEB.

http://www.sebenskilda.no/pow/wcp/seb_enskilda_no.asp"

Elisabeth Lennhede

Press & PR Officer

International & Swedish media