Christine Schürrer överklagar livstidsdomen

Vill frias

NYHETER

Christine Schürrer har nu lämnat in ett överklagande till Högsta Domstolen.

Hon vill att livstidsdomen för morden på Max och Saga och mordförsöket på Emma rivs upp.

Hon är oskyldig, menar hon.

Christine Schürrer.

Schürrers ansökan till HD om prövningstillstånd av hennes mål inkom i dag.

Den 32-åriga tyskan vill att Högsta Domstolen ogillar åtalet för mord och mordförsök och lämnar samtliga skadeståndsyrkanden utan bifall. Hon meddelar genom sin advokat att varken tingsrätt eller hovrätt har nått upp till de beviskrav som bör ställas i ett mål som hennes eget och att det finns delade meningar om hur begreppet ”ställt utom rimligt tvivel” ska tolkas.

Besviken och förvånad

Christine Schürrer, 32, dömdes av Svea hovrätt i februari i år till livstids fängelse och utvisning för all framtid för morden på Max och Saga och mordförsöket på deras mamma Emma. Hovrätten höjde även skadeståndet till Emma och Nicklas, Max och Sagas föräldrar, till 100 000 kronor vardera.

Schürrer, som säger att hon är helt oskyldig, blev besviken över domen sa hennes advokat Per-Ingvar Ekblad då.

– Hon blev besviken, liksom jag, och förvånad. Vi kommer att göra allt för att söka prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.

Ifrågasätter Emmas vittnesmål

Hovrätten lade i sin bedömning större vikt vid Emma Jangestigs egna minnen än vad tingsrätten valde att göra. "Vi finner det utrett att mamman har vissa minnesfragment, bland annat om en kvinnlig person i hallen. Det kan inte vara någon annan än förövaren som mamman sett." skrev hovrätten i domen.

Men Schürrer ifrågasätter Emmas vittnesmål.

I sin inlaga till Svea hovrätt konstaterar Per-Ingvar Ekblad att hovrätten inte värderat mammans uppgifter riktigt och att domstolen helt bortsett från minnesexperten Sven Åke Christianssons vittnesmål och inte beaktat det sätt på vilket förhören med mamman genomfördes.

" De omständigheter under vilka förhören hölls med Emma Jangestig är unika. Dessvärre inte i positiv bemärkelse", skriver advokaten.

Annan gärningsman

Schürrer menar även i sitt överklagande att hon visserligen befann sig i Arboga vid tiden för morden, men att lika väl alla andra som befann sig i staden samma dag kan ha utfört det brutala brottet, och att det kan finnas många andra som skulle kunna vara gärningsman.

"Ponera att en mördare/barnamördare skulle gripas i en nära framtid. Hovrättens dom är inte så övertygande i sitt avfärdande av alternativ gärningsman, varför en koppling till Arboga-fallet i så fall genast skulle göras", skriver Ekblad i överklagan.

Håret inte Schürrers

I överklagandet skriver han även att det hår som hittades på mordplatsen inte har kunnat härledas till Schürrer.

Christine Schürrer har, enligt överklagandet, väldigt lite tilltro kvar till det svenska rättssystemet efter att ha dömts i två instanser på, enligt henne själv, bristfälliga bevis.

Max och Saga skulle ha fyllt fyra år respektive två år i maj 2008.

FAKTA

Arboga: Detta har hänt

17 mars: Emma Jangestig och hennes två barn Max, 3, och Saga, 1, hittas på hallgolvet efter hammarattacken. Barnen avlider senare av skadorna. Emma förs svårt skadad till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

29 april: Christine Schürrer överlämnas till Sverige från Tyskland efter att hon häktats på sannolika skäl misstänkt för morden och mordförsöket. Hon åtalas senare för brotten.

30 juli: Rättegången startar i Västmanlands tingsrätt. 56 vittnen hörs. Rättegången pågår till den 25 augusti.

26 augusti: Tingsrätten meddelar att de funnit Schürrer skyldig till morden och mordförsöket. De beslutar att hon ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

9 september: Schürrer förs till rättspsyk i Huddinge. Under två veckor vägrar hon konsekvent att svara på utredningsteamets frågor som en protest mot tingsrätten som hon ansåg var partisk.

25 september: Schürrer friskförklaras. Trots att experterna inte kunnat sätta någon diagnos gör de bedömningen att hon inte lider, eller led vid tiden för brotten, av någon allvarlig psykisk störning i lagens mening. Tyskan säger att hon kan tänka sig att medverka vid en ny undersökning om det blir aktuellt i hovrätten.

14 oktober: Schürrer döms till livstids fängelse och utvisning för morden på Max och Saga och för mordförsök på deras mamma Emma Jangestig av Västmanlands tingsrätt. Domen överklagas senare till hovrätten.

4 december: Hovrättsförhandlingarna inleds.

16 februari: Hovrätten fastställer tingsrättens dom för morden på Max och Saga och mordförsöket på deras mamma Emma Jangestig. Dessutom höjs skadeståndet till Emma och Nicklas Jangestig, Max och Sagas föräldrar, till 100 000 kronor vardera.