...och det blir bara varmare

Nya djurarter, nya växter – och mer regn

1 av 5
Kattfjärilen ökar.
NYHETER

Härliga tider för trädgårdsodlare.

Dödsryckningar för sorkar och skogsharar.

Så slår det nya svenska klimatet.

1,6 grader varmare och tolv millimeter mer regn i månaden.

Så har temperatur och nederbörd ökat i genomsnitt på 25 orter de senaste 100 åren, enligt Aftonbladets och SMHI:s sammanställning.

Nu märks klimatförändringen på allt fler sätt i Sverige:

Tidigare flyttfåglar

Flyttfåglar som svartvit flugsnappare, rödstjärt och lövsångare kommer allt tidigare. De gynnas av tidigare lövsprickning och kläckning av insektslarver.

Majs kan i dag odlas i alla svenska landskap. På bara fem år har skörden tredubblats.

Varma vintrar är ett skäl till att grågåsen blivit tio gånger vanligare. Fler höstsådda grödor, som ger mat året om för grågåsen, är en annan orsak.

Ny fjärilsart

Kartfjärilen är ny i Sverige, den kom hit år 2000 från Tyskland och Danmark. Observationerna ökar år efter år. Ökningen beror troligtvis på klimatförändringen, men kan också ha andra orsaker.

Skogsharen och sorken minskar på grund av de allt mer snöfria vintrarna. Sorken behöver snön som skydd, medan snöharens vita vinterpäls blir ett hot när det är barmark i Sverige.

Då är det roligare för trädgårdsodlarna.

Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta från 1993 – som visar var man kan odla olika växter – är redan föråldrad, framför allt när det gäller norra Sverige.

En lightvariant

I dag växer valnötsträd i trakten av Örnsköldsvik i Ångermanland.

Enligt zonkartan kan man inte odla valnöt längre norrut än i Mälardalen.

Det är bara konstatera: Sverige har hittills fått en lightvariant av klimatförändringen.

Ibland kan man tro att vi lever på en annan planet än jordens fattiga.

Tvingas bort

Stigande vattenmassor har redan tvingat tusentals människor i Indien att överge sina hem i Ganges-deltat och östra Afrika har drabbats av allt längre torrperioder.

Här hos oss svenskar har det börjat regna lite mer så att våra trädgårdsväxter prunkar bättre.

Åt den som har skall varda givet.