Åldring låg död i fem dagar

NYHETER

Hemtjänsten skulle besöka den 73-årige mannen tre gånger per dag. Trots detta låg mannen död i sitt hem i norra Västerbotten i fem dagar innan personal från hemtjänsten tog sig in i mannens lägenhet.

– Hur kunde detta inträffa? frågar mannens bror i tidningen Norra Västerbotten.

Enligt Skellefteå kommuns egen utredning berodde det inträffade på ett missförstånd.

Öppnade inte dörren

Mannen hade uppgett för hemtjänstens personal att han skulle besöka hälsocentralen och att han trodde att han troligtvis skulle bli inlagd. När kommunens personal besökte mannen tre gånger dagen efteråt öppnade han inte dörren. Personalen tog inte kontakt med vare sig hälsovårdscentral, sjukhus eller hans anhöriga.

Exakt när mannen avled har ännu inte fastställts. Läkaren som dödförklarade 73-åringen gjorde bedömningen att han ”somnade in nattetid” och att hemtjänsten inte hade kunnat göra något åt den situationen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM