Polisanmälan mot Byggnads läggs ner

NYHETER

Anmälan mot Byggnads ombyggnad av förbundskontoret i Stockholm har dragits tillbaka.

Mattlimmet innehöll inget hälsofarligt asbest visar de första proverna.

– Men asbesten kan vara bortstädad, säger Kristian Lönnström, inspektör på Arbetsmiljöverket.

En byggnadsarbetare såg hur eternitplattor krossades och kördes iväg med en lastmaskin.

Vid ombyggnadsarbetet av Byggnads huvudkontor i Stockholm ska även mattlim med det hälsofarliga asbest ha rivits på ett felaktigt sätt.

Därför gjorde Tomas Kullberg, regionalt skyddsombud på Byggnads, gjorde en polisanmälan.

"Finns inget bevis"

En vecka senare tar Kullberg tillbaka sin anmälan.

– Man har gjort en utredning och tagit prover och det finns inget bevis i nuläget på att hanteringen av asbest har hanterats på ett felaktigt sätt, säger Tomas Kullberg till aftonbladet.se.

14 prover, av bland annat damm och luft, har tagits enligt tidningen Byggnadsarbetaren. Resultatet från sju av dessa är klara och visar ingen förekomst av asbest.

Arbetsmiljöverkets Kristian Lönnström säger att materialet kan ha hanterats felaktigt trots att provsvaren inte tyder på det.

– Asbesten kan vara bortstädad. Därför står ord står mot ord, säger han.

Tomas Kullberg är medveten om detta men utgår ifrån att utredningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt.

– Jag tror på medarbetaren som anmälde. Men personen kan ha sett en annan skiva och misstagit sig. Är svårt att urskilja asbest.

FAKTA

Cancerframkallande

Felaktig hantering av asbest innebär stora hälsorisker, då asbest kan finfördelas till ett damm som virvlar runt i luften under mycket lång tid – och orsaka:

Pleuraplack. De allra minsta fibrerna kan fastna i lungorna och ge lungsäcksutgjutningar eller ärrbildningar; pleuraplack. Detta brukar dock inte innebära obehag för den drabbade.

Asbestos. En sjukdom som orsakas av att halten bindväv i lungorna ökar, oftast krävs långvarig exponering för höga halter asbetsdamm. Sjukdomen leder till svårigheter att andas, och kan uppkomma flera år efter det att man slutat jobba med asbest.

Lungcancer. Inandning av asbesthaltigt damm medför ökad risk för lungcancer. Det kan ta över 20 år innan lungcancern bryter ut.

Mesoteliom. En ovanlig typ av cancer, som kan visa sina första tecken upp till 40 år efter att man exponerats för asbest. Mesoteliom sitter oftast i lungsäcken men kan även förekomma på bukhinnan.

Källa: www.prevent.se