Ulvaeus får bygga i naturreservat

NYHETER

Musikern och tidigare Abbamedlemmen Björn Ulvaeus får bygga sin studio och bostad i naturreservatet på ön Furillen öster om Gotland.

Björn Ulvaeus. Foto: Scanpix

Visby Landshövdingen Marianne Samuelsson beslutade på fredagen att göra ett undantag från strandskyddsbestämmelserna.

Marken ägs av entreprenören Johan Hellström som har ett servitutsavtal med den blivande köparen och husägaren Ulvaeus. Det är också Hellström som sökt strandskyddsdispens för att uppföra ”studiobyggnad och logement” på marken.

”Särskilda skäl till dispens”

Byggnadsnämnden i kommunen har tidigare gett klartecken till bygget, ett beslut som överklagades av Naturvårdsverket. Landshövdingen motiverar sitt beslut att avslå överklagandet med att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet och hänvisar också till byggnadsnämndens beslut.

Länsstyrelsens jurister anser att bygglovet ska upphävas. Enligt dem kommer Ulvaeus hus att ligga närmare stranden än andra byggnader på ön. De tycker inte heller att det finns några särskilda skäl till att ge undantag från strandskyddet.