Lastfartyg på grund i Öresund

NYHETER

Ett containerfartyg gick på söndagsmorgonen på grund i Öresund utanför Köpenhamn. Fartyget, som är 130 meter långt, var på väg norrut och kom utanför farleden.

På förmiddagen fanns ett danskt miljöfartyg intill det grundstötta fartyget, men någon olja hade då inte läckt ut.

– Där fartyget ligger stör det inte någon annan fartygstrafik, säger Peter Boussard, vakthavande befäl vid Kustbevakningen.

Danskt vatten

Grundstötningen skedde på danskt vatten, men den svenska Kustbevakningen kommer att bistå de danska myndigheterna med hjälp om det behövs.

Det grundstötta fartyget heter Karin Schepers och är på 9 400 dödviktston. Hon var på väg från Finland till Storbritannien.