Hummern för liten – fiskare åtalad

NYHETER

Hummern var fem millimeter för liten.

Fiskaren som fångade den dras nu inför rätta.

Den icke tillräckliga storleken upptäcktes av en fisketillsyningsman vid en fiskeauktion i Göteborg dit hummern, tillsammans med ytterligare några humrar lämnats in för försäljning.

Erkände

Det lagstadgade minimimåttet på ryggskölden är 80 millimeter – på den här hummern var den bara 75 millimeter. Enligt åtalet skulle fiskaren genast ha släppt ut hummern i vattnet igen.

Vid förhören erkände fiskaren oaktsamhet, han hade inte kontrollerat fångsten så noga.

På måndagen åtalades han vid Göteborgs tingsrätt misstänkt för brott mot fiskelagen.

TT