Många läkare jobbar över för mycket

Foto: Colourbox
Arbetar mycket Enligt DN:s undersökning arbetar många läkare väldigt mycket övertid.
NYHETER

Fler än 800 läkare hade förra året mer övertid än de 200 timmar som arbetstidslagen tillåter, visar en granskning som Dagens Nyheter gjort i 20 av landets landsting och regioner.

– De långa arbetspassen innebär en risk för patienterna, säger Johan Carlson som är chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet till DN.

Fler än 150 läkare hade mer än 400 timmars övertid och några enstaka mer än 700 timmar, vilket motsvarar mer än fyra månaders heltidsarbete.

– Var och en förstår att det här är en risksituation. Omdömet grumlas naturligtvis om man är uttröttad. Risken är att man tar felaktiga beslut och gör felaktiga bedömningar, säger Johan Carlson till tidningen.

Kollektivavtal

Det mest extrema exemplet anges vara en 65-årig barnläkare vid Lunds Universitetssjukhus som förra året nådde upp till 840 timmars övertid.

Enligt DN utnyttjar vårdgivarna möjligheten att sätta arbetstidslagen ur spel med hjälp av kollektivavtalet.

Störst problem utgör de långa arbetspassen, enligt Socialstyrelsen. Läkare arbetar inte sällan mer än 24 timmar i sträck, Det strider mot EU:s arbetstidsdirektiv, att anställda ska ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila inom en 24-timmarsperiod.

Fler misstag

Det finns inga svenska undersökningar kring hur vården av patienter påverkas av trötta läkare med långa arbetspass, uppger professor Torbjörn Åkerstedt vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

– Den amerikanska som gjordes visar att riskerna för misstag är betydligt fler vid pass utan vila jämfört med när läkarna fick sova vid bestämda tider i sex timmar, säger han till tidningen.

FAKTA

| Så mycket arbetar läkarna:

Fler än 800 läkare hade förra året mer än de 200 timmar som arbetstidslagen medger. Nedan ser du hur många läkare som arbetat för mycket övertid i ditt län.

Skåne:

27 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 9 jobbade 400 till 599 övertimmar och 4 jobbade över 600 övertimmar.

Blekinge:

43 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 11 jobbade 400 till 599 övertimmar och 1 jobbade över 600 övertimmar.

Kalmar:

89 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 2 jobbade 400 till 599 övertimmar och 1 jobbade över 600 övertimmar.

Östergötland:

0 läkare arbetade över 200 övertimmar.

Gotland:

7 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar.

Södermanland:

19 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 2 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Stockholm:

Har ingen samlad bild av övertiden.

Uppsala:

20 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 3 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Gävleborg:

24 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 3 jobbade 400 till 599 övertimmar och 1 jobbade över 600 övertimmar.

Västernorrland:

43 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 8 jobbade 400 till 599 övertimmar och 4 jobbade över 600 övertimmar.

Norrbotten:

67 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 9 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Kronoberg:

12 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 2 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Halland:

34 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 4 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Jönköping:

34 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar.

Västra Götaland:

149 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 15 jobbade 400 till 599 övertimmar och 2 jobbade över 600 övertimmar.

Örebro:

33 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 3 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Värmland:

46 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 8 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Västmanland:

19 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 8 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Dalarna:

42 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 5 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Jämtland:

5 läkare arbetade 200 till 399 övertimmar, 2 jobbade 400 till 599 övertimmar.

Västerbotten:

Vägrar lämna ut uppgifter.

KÄLLA: DN