500 berörs när landsting sparar

NYHETER

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand ska spara 235 miljoner kronor. Omkring 500 personer berörs, enligt landstinget i Västernorrland.

Det handlar om minskat antal fasta tjänster, färre vikarier och att pensionsavgångar inte kommer att återbesättas. Enligt förslaget ska också vissa verksamheter slås samman för att minska kostnaderna, det gäller exempelvis de medicinska och kirurgiska mottagningarna i Härnösand.