Skarp kritik om tsunamiband

Tog nio månader på sig att pröva SvDs begäran att få ut banden

NYHETER

Justitieombudsmannen (JO) riktar skarp kritik mot regeringskansliet, som tog nio månader på sig för att pröva Svenska Dagbladets begäran att få ut tsunamibanden.

JO konstaterar att den långa handläggningstiden strider mot grundlagens krav på skyndsam hantering. För detta förtjänar regeringskansliet allvarlig kritik, skriver JO Hans-Gunnar Axberger i sitt beslut, uppger Svenska Dagbladet.

Fördröjningen innebar att SvD berövades rätten till insyn i allmänna handlingar. När prövningen var klar hade reglerna ändrats så att de uteslöt insyn. JO pekar på att det utgör en påminnelse om vikten av att tryckfrihetsförordningens regler följs.

JO har även granskat två andra beslut med anknytning till tsunamibanden. I ena fallet gäller det ett tidigare JO-beslut som berörde den förre statssekreteraren Lars Danielsson.

Slutsatsen är att det inte finns skäl att ompröva kritiken som riktats mot Danielsson. Den information som kommit in senare ger inte skäl till omprövning.

JO har inte heller för avsikt att inleda en utredning mot chefsjuristen på regeringskansliet som lämnade oriktiga uppgifter till SvD. Det behöver inte ha skett medvetet, skriver JO.