Bekräftat: Svenska kvinnan hade svininfluensa

NYHETER

I natt kom det första beviset.

Den nya influensan har nått Sverige.

En 50-årig kvinna i Stockholm bar på viruset visar Smittskyddsinstitutets prov.

Smittskyddsenheten vid Stockholms landsting misstänkte att kvinnan drabbats av den nya influensan. Kvinnan var inte allvarligt sjuk och tillfrisknade snabbt.

I förra veckan gjordes det första testet, men viruset var i för låg koncentration för att visa ett positivt test.

Först efter att en högre koncentration odlats fram i laboratorium har Smittskyddsinstitutet (SMI) konstaterat att det rör sig om den nya influensan. Provsvaren kom i natt.

– Det känns skönt att vi har fått ett positivt svar, nu vet vi att vi kan påvisa viruset i våra svenska laboratorier, säger Maria Brytting, chefsmikrobiolog vid smittskyddsinstitutet.

Risken kvarstår

Enligt SMI finns det ingen anledning att tro att kvinnan har fört smittan vidare.

Hennes familj har försetts med förebyggande medicin, men ingen har visat upp några symptom och kan därmed inte sprida smittan vidare.

Riskerna med den nya influensan har gradvis tonats ner den senaste veckan, men Maria Brytting vill inte blåsa faran över.

– Spridningen har inte alls ebbat ut, däremot är det positivt att allt fler fall har konstaterats vara milda.

FAKTA

Tänk på detta:

Noggrann handhygien – tvätta händerna ofta.

Täck näsa och mun när du hostar och nyser.

Undvik att röra med händerna i ansiktet: ögon, näsa, mun.

Undvik kontakt med sjuka människor.

Om du själv är sjuk, skydda andra genom att hålla avstånd.

Om du är sjuk, stanna hemma från arbete/skola minst fem dygn efter att sjukdomen började.

Undvik att ta i hand, kindpussas etc i influensatider.

Källa: Stockholms landstings smittskyddsenhet.