Hovrätten gav lesbiskt par rätt till adoption

”Tingsrättsdomen var diskriminerande”

NYHETER

Tingsrättens dom var ren diskriminering. Nu får två lesbiska par i Norrköping rätt att vara mammor till sina barn.

– Det känns fantastiskt, säger en av kvinnorna.

Tingsrättens beslut att hon inte skulle få vara mamma till sin dotter kom som en chock. Plötsligt var den nya familjelyckan som bortblåst.

– Vår dotter skulle bara ha rätt till en vårdnadshavare, det kändes fruktansvärt, säger mamman. Samtidigt var hon säker på att hon skulle få rätt till slut.

Tingsrättens motivering var att de hade inseminerats i Danmark och spermadonatorerna är anonyma. Enligt svensk lag ska varje barn ha möjlighet att ta reda på sitt genetiska ursprung.

– Men vårt barn har inte större chans att hitta sin biologiska far bara för att jag inte får vara hennes vårdnadshavare, säger mamman.

Nu har hovrätten ställt sig bakom de två lesbiska paren och hävt tingsrättens beslut.

– Det var mycket viktigt för oss, men även för samhället. Den tidigare domen var inget annat än diskriminering av homosexuella, säger mamman.

Erik Wiman