Skolpojke får 65 000 i skadestånd av kommunen

NYHETER

En skolpojke i Tyresö får 65 000 i skadestånd av kommunen efter år av utfrysning i skolan.

Summan är den högsta hittills som betalats ut sedan barn- och elevskyddslagen trädde i kraft.

Lagen som började gälla för ett och ett halvt år sedan ska ge elever ett bättre skydd mot kränkande behandling. Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd av de skolansvariga som brustit i arbetet.

Fallet i Tyresö kommun, sydost om Stockholm, gällde en pojke som vid tiden för anmälan gick i årskurs 8. Enligt anmälan hade eleven under flera års tid blivit kränkt och utfrusen av andra elever på skolan. Pojken stannade därför hemma under långa perioder.

Passiv

BEO hävdade i sitt skadeståndskrav att den kommunala Dalskolan varit för passiv och borde ha gjort mer för att pojken inte skulle känna sig utanför.

Kommunen har nu beslutat att betala ut de begärda 65 000 kronorna. Det är det hittills högsta skadeståndet som betalats ut efter att barn- och elevskyddslagen trädde i kraft.

- Vissa saker har brustit, till exempel att likabehandlingsplanerna inte hållit tillräckligt hög kvalitet. Det är också så att fallet pågått så länge och varit så jobbigt för alla inblandade parter att vi vill avsluta det, säger Monica Hedlund som är verksamhetschef för grundskolan i Tyresö kommun.

Positivt

BEO Lars Arrhenius välkomnar Tyresös beslut.

- Det är positivt att kommunen tar ett ansvar och förändrar saker. Det är ju syftet med lagen, säger han.

BEO har hittills krävt skadestånd i tolv fall. Det kanske mest uppmärksammade fallet gäller en elev i Uppsala kommun som angreps av sin slöjdlärare. BEO krävde 25 000 kronor i skadestånd, men kommunen ville inte betala mer än 5 000 kronor. Fallet gick till domstol och Uppsala tingsrätt gick på kommunens linje. BEO har överklagat domen.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM