Regeringen tänker satsa på tåget

Åsa Torstensson: Miljöpartiet slår in öppna dörrar med sitt förslag

NYHETER

Regeringen vill ersätta det miljöfarliga flyget med det rena tåget.

Skulden för att det inte redan har skett lägger man på företrädarna.

– Miljöpartiet har haft fler mandatperioder på sig för att göra satsningar, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) till aftonbladet.se.

Foto: Pressbild/Pawel Flato
Infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Egentligen vill de samma sak, miljöpartiet och regeringen. Att fasa ut inrikesflyget för att istället satsa på tågtrafik för miljöns skull.

Men ansvarig minister Åsa Torstensson menar att miljöpartiet slår in öppna dörrar med sitt förslag om att avskaffa inrikesflyget i södra Sverige och ersätta det med snabbtåg.

– Det är den här utvecklingen vi ser och det är ett arbete som pågår. Miljöpartiet har haft flera mandatperioder på sig för att göra satsningar, men man har snarare pratat om fiktiva järnvägssatsningar. Jag sitter just nu med en infrastrukturplan där det saknas mellan 50 och 60 miljarder.

Resurser till Banverket

Torstensson är också kritisk till att miljöpartiet inte la mer pengar på att upprusta det befintliga järnvägsnätet, när de hade chansen.

– I budgeten har jag sett till att ge mer resurser till Banverket. Det är här och nu som människor är frustrerade över förseningar. Det som är fel i Stockholm påverkar också i Göteborg.

Miljöpartiet vill se fler snabbtåg i Sverige för att lättare kunna konkurrera ut flyget. Men det är lättare sagt än gjort menar infrastrukturministern. Nya snabbtåg kräver helt nya spår. Innan det kan bli aktuellt måste man genomföra de satsningar som redan har påbörjats.

Realistiska planer

– Det handlar om att ha realistiska planer. Det går inte bara att säga att man ska satsa på snabbtåg för att få bort flyget. En sådan förändring får du inte om du inte arbetar här och nu.

Regeringens plan för tågtrafiken är uppdelad i tre steg.

Först ska det järnvägssystem som redan finns underhållas.

I höst skjuts mer pengar till för att slutföra de planer som i dag saknar resurser. Det gäller bland annat Ådalsbanan i norr.

Först därefter kan man börja tänka på nya järnvägslinjer och snabbtåg.

– Sveriges åtagande för att minska utsläppen av koldioxid kommer att vara ett styrinstrument för de infrastrukturinvesteringar som görs, säger Åsa Torstensson.