Bildt: Jag välkomnar frigivandet

NYHETER

Nu kommenterar utrikesminister Carl Bildt frigivandet av Clara Rojas och Consuelo Gonzalez.

– Jag välkomnar frigivandet av de av Farc kidnappade personerna Clara Rojas och Consuelo Gonzalez.

– Jag uppmanar alla illegala väpnade grupper i Colombia att upphöra med kidnappning och att omedelbart och ovillkorligen frige samtliga kidnappade, säger utrikesminister Carl Bildt i en kommentar till frigivningen.