Svensk sjukvård halkar efter

Antalet dödsfall som kunnat undvikas är högre än i andra länder

NYHETER

Sjukvården i Sverige tappar mark i den internationella ligan.

Antalet dödsfall som hade kunnat undvikas om sjukvården varit bättre är högre än i flera andra jämförbara länder.

Foto: lars rosengren
Den svenska vården får inget gott betyg jämfört med flera andra länder.

Det dystra resultatet framkommer av en sammanställning från amerikanska Commonwealth Fund, som har rankat nitton olika industriländer utifrån vad som kan kallas påverkbar dödlighet bland medborgare under 75 år. I listan hamnar Sverige på en delad sjätteplats, sett till officiella siffror som rapporterades in till WHO för 2002 och 2003. I en tidigare sammanställning från 1997–1998 hamnade Sverige på en delad fjärdeplats i samma lista.

– Sverige har ju i många tidigare undersökningar alltid legat bland de allra bästa länderna, med en låg dödlighet i den här typen av sjukdomar som sjukvården kan påverka. Det här är nog första gången som vi ser en sådan här utveckling och nu måste vi försöka analysera vad det kan bero på, säger Ragnar Westling, docent i socialmedicin vid Uppsala universitet, till SVT:s Rapport.

Har förbättrat sig

Det ska dock sägas att Sverige har förbättrat sig sett till de absoluta talen under tidsperioden – från 88 till 82 onödiga dödsfall per 100000 invånare under 75 år. Att vi halkar nedåt i listan beror på att de andra länderna har förbättrat sig ännu mer.

Listan toppas av Frankrike medan USA intar en jumboplats.

Dödsfall i bakterieinfektioner, i vissa behandlingsbara cancersjukdomar, i diabetes, och i komplikationer efter kirurgiska ingrepp räknas som dödsfall som sjukvården borde ha kunnat förhindra. Dessutom ingår dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar och hälften av alla dödsfall i hjärtinfarkt i sammanställningen.

Beräkningarna har publicerats i tidskriften Health Affairs.

TT