”Vi kan inte sitta med armarna i kors när utsläppen skenar”

Fp:s Carl B Hamilton chattade med läsarna om förslaget att bygga ut kärnkraften

NYHETER

Folkpartiet vill att fler bolag än de redan etablerade ska få bygga kärnkraftverk i Sverige.

Det sa partiets energipolitiske talesman Carl B Hamilton när han chattade med aftonbladet.se:s läsare om kärnkraftens framtid.

Han avslöjade också att tanken bankom dagens utspel var att skapa en debatt i Sverige med tanke på klimathotet.

– Vi kan inte sitta med armarna i kors medan de globala utsläppen av koldioxid skenar, sa Hamilton.

Foto: urban andersson
Carl B Hamilton.

omni säger: Jag är helt inne på eran linje, kärnkraften är missförstådd och tills vi har ett bättre alternativ så måste vi ta det minst sämsta. Men hur strider detta mot beslutet att man tidigare skulle avveckla svensk kärnkraft helt?
Carl B Hamilton säger: Det är klart att vår önskan om att bygga ut kärnkraften för att bespara atmosfären koldioxod (och ersätta befintliga tio reaktorer med nya) inte är förenligt med att lägga ned kärnkraften. Klimathotet är det överordnade hotet idag. Om vi lägger ned kommer motsvarande el att istället produceras i europeiska kolkraftverk som exporterar el hit.
Simon säger: Kan man få ett rakt svar på varför Ni inte lägger förslag på att bygga ut vindkraften istället för att komma med förslag om att bygga flera kärnkraftsverk? Kärnkragtverk är inte miljövänliga pga uranet.
Carl B Hamilton säger: Vi tycker att vindkraft bör byggas ut, och den kommer att byggas ut. Den kan dock inte ersätta kärnkraften (tekniskt max 25% av elen i näten kan vara vindkraft på grund av de balansproblem som uppstår beroende på om det blåser eller inte) och vindkraft kostar 2-3 gånger så mycket som vatten- och kärnkraft per kWh.
Memphis säger: Hej! Jag stödjer en utveckling av kärnkraften. Vad är de huvudsakliga skillnaderna i de gamla och de nya kärnkraftverken? På vilka områden kommer de utvecklas?
Carl B Hamilton säger: Säkerheten blir högre och högre. De reaktorer vi vill ha är i sin grundkonstruktion säkrare än de som byggdes på 1970/80-talen, och naturligtvis inte i närheten av de gamla sovjetiska.
Jockekull säger: Hur mycket kommer det att kosta att bygga ut kärnkraften?
Carl B Hamilton säger: Billigare än del-alternativet vindkraft. Det är en mycket hög investeringskostnad, självklart, men därefter en lång period på 40-60 år under vilka intäkterna är större än kostnaderna. Jag kan inte på rak arm säga hur mycket en ny reaktor skulle kosta (investeringen)om man börjar bygga om ca 10 år.
Johan säger: Har det gjorts några framsteg när det gäller slutförvaring av utbränt kärnavfall eller ska våra barn och barnbarn lösa det problemet åt oss?
Carl B Hamilton säger: Slutförvaringen = djupförvaring anser SKB (Svensk kärnbränsleförsörjning) att de har löst metodproblemen med och nu ska man välja kommun i vars urberg avfallet skall sänkas ned i (Oskarshamn eller Östhammar). Vi måste hur som helst ta hand om det avfall som redan skapats av svenska reaktorerna.
Oscar säger: Hej! Jag är själv positiv till kärnkraft, med det skulle man kunna få fram elbilar och skona miljön. Men vem säger att det inte kan bli en katastroff som i Tjernobyl? Var skulle de här kärnkraftverken bli byggda?
Carl B Hamilton säger: Verken skulle placeras intill nuvarande kärnkraftverk; där finns platser reserverade. Tjernobyl var en reaktorkonstruktion som innebar att reaktorn kunde explodera. Dagens reaktorer kan inte detta, och stängs ned automatiskt vid passiv hantering från personalens sida; man kan även gräva ned dem numera i en jättegrop.
Henrik säger: Att folkpartiet varit mer eller mindre för kärnkraft är ju allmänt känt, men hur ställer sig övriga allianspartier till erat nyliga utspel?
Carl B Hamilton säger: Överenskommelsen denna mandatperiod är att inga nya reaktorer byggs och inga stängs ned, men uppgradering (=effekthöjning) är tillåten av befintliga reaktorer. Den uppgörelsen ligger fast. Inför valet 2010 hoppas jag att Alliansen kan gå till val på en gemensam klimat- och energipolitik, men vårt syfte nu har varit att få igång en ordentlig diskussion av energifrågan med tanken på klimathotet; vi kan inte sitta med armarna i kors medan globala utsläppen av koldixod skenar.
Atom-Nisse säger: Hej Carl! Om du får bygga ut kärnkraften, blir det billigare energi för oss konsumenter då?
Carl B Hamilton säger: Ja, men inte så mycket. Sverige ingår i en europeisk elmarknad och varje reaktor ersätter kolkraftverk som nu sprutar ut koldioxid. De stora vinsterna är a) mindre utsläpp av CO2 och b) att vi inte blir väldigt beroende av import av fossilgas (alternativet) eller el i kabel från kolkraftverk.
Kenneth säger: Hur mycket skulle CO2-utsläppen minska om Sverige byggde kärnreaktorer istället for att importera kolkraftsel från utlandet?
Carl B Hamilton säger: Den nya finska reaktorn (klar 2011) är på effekten 1600 MW (ca 12,5 TWh) och alternativet till den är utsläpp från kolkraftverk och ca 10 milj ton CO2 per år. Det är väldigt mycket och det skulle behövas mer än 2000 vindkraftverk för att åstadkomma samma CO2-effekt, och vindkraften kan bara användas 20-25% av tiden när det blåser jämfört med kärnkraft.
Nils säger: Du skriver att "Verken skulle placeras intill nuvarande kärnkraftverk". Ska även nya aktörer som kan uppfylla de krav som kan ställas få lika möjlighet att bygga kärnkraftverk i Sverige eller ska endast redan etablerade bolag få möjlighet att ta del av näringen?
Carl B Hamilton säger: Man får ta en reaktor i taget. I Finland pågår nu en konkurrens mellan två grupper av intressenter om att bygga nästa (igen) reaktor. Ju fler som vill vara med, desto bättre och det bör man möjliggöra.
Gösta säger: Hur ställer sig fp:s energi- och klimatpolitik till förslaget att avveckla inrikesflyget i södra sverige?
Carl B Hamilton säger: Fel metod. Vi vill göra tåget attraktivare och inte likt Stalin förbjuda. Vi vill ha höghastighetståg Stockholm-Gbg och Stockholm-Malmö (ca 2 tim) som ska göra det attraktivt att åka tåg. Ett förbud slår så fyrkantigt. Tänk en funktionshindrad person som ska mot sin vilja resa Sundsvall Malmö med tåg om vederbörande istället önskat resa med flyg? Klimat och miljöfrågorna är alldeles för viktiga och internationella till sin natur för kunna lämnas till de gröna entusiasterna, som ju bl a vill förbjuda flyg söder om Sundsvall.

aftonbladet.se

ARTIKELN HANDLAR OM