”Kärnkraft är det enda raka”

Bland aftonbladet.se:s läsare är stödet för kärnkraften stort

NYHETER

Kärnkraften är populär i Sverige.

I alla fall om man frågar aftonbladet.se:s läsare.

Över 80 procent vill behålla den och många är för en utbyggnad.

– Kärnkraft är det enda raka. Nya reaktorer som är säkrare och mer effektiva, skriver en läsare.

I folkomröstningen 1980 röstade svenskarna nej till kärnkraften och ja till avveckling. Nu verkar vinden ha vänt.

Folkpartiledningens utspel om att bygga fyra nya reaktorer, redo att tas i bruk på 2020-talet, får starkt stöd bland aftonbladet.se:s läsare.

Drygt 83 procent av nära 40 000 röstande säger ja till fortsatt kärnkraft. Många vill som folkpartiledningen bygga ut den ytterligare.

Klimathotet är för många ett viktigt skäl.

”Ska vi nå de miljökrav som ställs i Sverige och i världen måste vi gå den vägen. Vi kan inte fortsätta att köpa kolkraft från andra länder”, menar en läsare.

Behöver fler kärnkraftverk

”Jag vill inte sitta och frysa på vintern på grund av elbrist. Vindkraftverk är ett störande inslag i naturen. Vi behöver fler kärnkraftverk. Jag tycker vi skulle kunna bygga ett gemensamt kärnkraftverk tillsammans med Finland”, skriver en annan.

Signaturen Jobbsökaren ser kärnkraften som ett nödvändigt ont:

”Kärnkraft är inte det bästa sättet att generera el på. Det kan man konstatera efter de 40 åren som den har funnits. Men det som är så tragiskt är att med dagens energislukande levnadsstandard så har vi inget alternativ. Bygga ut vattenkraften räcker inte, vindkraftverken räcker inte heller och elda biobränsle är heller ingen bra metod. Det är ganska tragiskt att vi inte har kommit på något bättre sätt att generera el på utan måste bygga ut en redan dålig metod”.

Farlig lösning

Men många läsare är också helt emot en fortsatt satsning på kärnkraft, både av miljö- och av säkerhetsskäl.

”Jag förstår inte varför man ska välja en farlig lösning när det finns bra ofarliga som är betydligt bättre för miljön och klimatet än den farliga kärnkraften. Dessutom är kärnkraften nära kopplad till atomvapenindustrin. Kärnkraft kan spränga vår jord i tusen bitar!” skriver en läsare.

”Man behöver inte vara känkraftsforskare för att inse att ett kärnkraftverk är en av de farligaste typerna av anläggningar som existerar, inte heller behöver man vara det för att inse att en okontrollerbar härdsmälta skulle bli en gigantisk katastrof och troligtvis leda till tusentals dödsfall och förstörda regioner i tusentals år”, skriver en annan som också vill avfärda talet om att kärnkraften skulle vara ofarlig för miljön.

”Kärnkraftverk producerar radioaktivt avfall som måste förvaras nergrävt i hypersäkra bunkrar i flera tusen år, och man har inte ens lyckats lösa det här problemet ännu. Produktionen av uranbränslet är också extremt miljöfarlig och sker för det mesta inte i Sverige.”