Risk för vinterkräk- sjuka året om

NYHETER

STOCKHOLM

Återkommande kräksjukeepidemier kan bli följden av en ny virusstam som Smittskyddsinstitutet håller på att identifiera, skriver Dagens medicin.

Det är den stam av calicivirus som förekommer på institutioner, det så kallade Lorsdaleviruset, som Smittskyddsinstitutet nu tror har ändrats. Det kan göra att vi får se utbrott av vinterkräksjukan också under resten av året. Arbetet med att identifiera virusstammen pågår för fullt på Smittskyddsinstitutet och beräknas vara klart om någon vecka.

- Den enda skillnaden vi hittills kunnat konstatera när det gäller den nya virusstammen är att utbrotten är mycket större. Det kan bero på att befolkningen inte har ett naturligt skydd ännu, säger Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet, till tidningen.

Rapporter om en ny stam av caliciviruset har redan kommit från Holland och Storbritannien.

Höstens och vinterns utbrott av vinterkräksjukan har varit både mer omfattande och kommit tidigare på året än vanligt, vilket kan vara tecken på att viruset har ändrats. Skolor, sjukhus och vårdhem har drabbats särskilt hårt.

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet beslutade i förra veckan en sammanställning över samtliga utbrott av vinterkräksjuka på landets sjukhus ska genomföras.

- Vi vill se om det finns något gemensamt mellan de sjukhus som haft väldigt många utbrott och de som haft väldigt få utbrott. Det är viktigt att se hur varje utbrott har hanterats när det gäller hygien, städning och stängningar, säger Ragnar Norrby.

TT