Försäljningslyft för Systembolaget

Svenskarna köper allt mer dyra spritsorter och champagne

NYHETER

Systembolagets försäljning ökade rejält i fjol.

De goda tiderna drog upp försäljningen av framför allt champagne och dyrare spritsorter.

Foto: JÖRGEN APPELGREN

Systembolagets försäljningsandel av svenskarnas totala alkoholkonsumtion har ökat och är nu den största sedan 1995, konstaterar Systembolagets chef Anitra Steen.

Totalt sålde bolaget 5,4 procent mer 2007 än 2006. I liter alkoholhaltiga drycker räknat ökade försäljningen till 404,8 miljoner liter jämfört med 384,0 miljoner liter ett år tidigare.

– Men konsumtionen totalt är enligt alkoholforskare i stort sett oförändrad. Vad som skett är en omfördelning, säger Systembolagets presschef Björn Rydberg.

Dyrare sprit

Enligt Rydberg väljer fler än tidigare att handla på Systembolaget i stället för utomlands.

Att Systembolagets försäljning ökat mest i de södra länen, Skåne, Blekinge och Halland, kan vara ett tecken på det.

– Folk har kanske tröttnat på att åka till Puttgarden och handla och värderar sin tid högre, tror Rydberg.

Bland spritsorterna minskar försäljningen av brännvin medan försäljningen av konjak och whisky ökar.

– Folk väljer finare spritsorter och till exempel har försäljningen av champagne ökat med omkring 25 procent, säger Rydberg.

Det hänger naturligtvis ihop med de goda tiderna.

Men Absolut Vodka och Explorer Vodka håller ännu tätplaceringarna när det gäller antalet sålda liter.

Jul- och nyår

Under december dämpades försäljningsökningen något trots jul- och nyårsfirandet. Försäljningsökningen under december var 1,6 procent.

– Det kan delvis förklaras med att det var färre försäljningsdagar än året före, säger Rydberg.

– Inledningen av december var svag men inför jul och nyårshelgerna hade vi väldigt hög försäljning och omkring 5,2 miljoner kunder. December är den månad då vi säljer mest.

Stöd för teorin

Systembolagets teori om att den utlandsköpta spriten minskat stöds av forskningen vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (Sorad), Stockholms universitet.

Enligt de senaste siffrorna från Sorad har det inte varit någon större förändring av den totala alkoholkonsumtionen under 2007.

Sorad konstaterar att resandeinförseln gått ned liksom alkohol som beställts via internet.

Sorad har regeringens uppdrag att följa utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige månad för månad.

Men Sprit och Vinleverantörsföreningen ifrågasätter uppgifterna och menar att det inte går att dra slutsatsen att Systembolaget tagit marknadsandelar. Försäljningsökning motsvarar bara ökningen generellt i detaljhandeln.

Tullverkets beslagsstatistik för 2007 visar samtidigt en rejäl nedgång när det gäller sprit, vin och öl jämfört med 2006.

Systembolagets försäljning landade på 20,2 miljarder kronor, exklusive moms men inklusive alkoholskatt, för helåret 2007.

Maria Victorin/TT

ARTIKELN HANDLAR OM