”Det handlar om en helhetsbedömning”

Per-Ole Träskman, professor i straffrätt, om bevisningen i rättegången mot Beltran

NYHETER

Det faktum att ett påstått övergrepp inträffat för flera år sen kan ha betydelse för utfallet av en rättegång.

Det säger Per-Ole Träskman, professor i straffrätt vid Lunds universitet.

– Generellt sett utgår man från att en bevisning som gäller en händelse om inträffat nyligen är starkare än bevisning som gäller något som ska ha hänt för länge sen, säger han.

Flera som kallats att vittna i rättegången mot Beltran har hört om det påstådda brottet i andra hand.

Den typen av bevisningen är inte tillåten i den anglosaxiska rätten – men tillåts i Sverige.

–  I det anglosaxiska systemet är grundregeln att hörsägen inte kan användas som bevis, utan att man alltid ska komma till den primära källan. Det beror på hur systemet tidigare var uppbyggt med en juryrättegång. Som en konsekvens av grundreglerna i det anglosaxiska systemet accepterade man inte hörsägenevidens, säger Per-Ole Träskman.

– Det finns inget hinder för att använda hörsägen som bevis i Sverige. Den svenska traditionen bygger på det man kallar europeisk-kontinental grundinställning. Det betyder att man ska eftersträva att komma fram till det man kallar den ”materiella sanningen” – det om verkligen hände – och man har fri bevisvärdering. Hela bevisningen är på det stora hela fri.

Mediebevakningen kring rättegången har varit stor. Hur kan det påverka rätten?

– Man kan inte kan ge ett säkert svar. Det finns olika typer av rättssociologiska undersökningar som gäller den här frågan. Men det är väldigt svårt att komma fram till något säkert resultat. Du kan inte heller själv göra en bedömning av vad du påverkas av. Men den rättsliga utgångspunkten är väldigt klar, mediebevakningen ska inte påverka.

Hur resonerar rätten kring bevisningen i ett sånt här mål?

– Det beror så väldigt mycket på hur den totala bevisningen ser ut. I det här fallet finns det delvis bevisning som är primär. Man har flickans berättelse, sen finns berättelsen från när hon kom tillbaka från besöket hos honom, och hans berättelse, det finns så väldigt mycket. Det det handlar om i det stora hela är en helhetsbedömning.

ARTIKELN HANDLAR OM