Livsmedelsverket: Klonat kött är inte farligt

Livsmedelsverket svarar på läsarnas frågor

NYHETER

Många av Aftonbladet.ses läsare är skeptiska till kloning.

Men enligt Livsmedelsverket är kloning inte farligt.

– Utifrån den kunskapen man har i dag är vi av den uppfattningen att klonat kött inte är farligt, säger

Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Lars Plym Forshell till aftonbladet.se.

Köttet och mölken från klonade djur är identisk med de produkter som man i dag får fram på vanligt vis. Det menar Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Lars Plym Forshell.

Han är också noga med att understryka att vi inte kommer se kött från klonade djur i butikerna.

– De kommer inte förekomma någon industriell livsmedelskonsumtion, utan kommer bli avelsdjur. De är nämligen alldeles för dyra så det kött vi får kommer från avkomma från klonade djur. Kloningen är till för en avelsbas av värdefulla djur.

Vilka fördelar finns det med kloningen?

– Köttet blir varken bättre eller sämre utan blir precis likadant. Men det är mer lönsamt i produktionen. Man kommer klona de djuren som växer mest på kortast tid, ger mest mjölk, växer mest på minst foder. De djur som ger bäst resultat. Producenterna vill utnyttja de bästa djuren så länge som möjligt. Det handlar om ett ekonomiskt intresse.

Vilka nackdelar eller faror finns det?

– När det gäller ur konsumentens synvinkel kan jag inte säga att det finns några. Däremot kan jag som enskild medborgare och inte ur Livsmedelsverkets synvinkel, säga att man bör fundera på de etiska aspekterna. Det finns frågor som man bör ställa.

Kan du ge några exempel?

– Exempelvis frågor om djurens hälsa och välfärd samt att den genetiska mångfalden hotas. Hur mycket får vi lov att manipulera med biologin? Men det är mina egna synpunkter och inte Livsmedelsverkets.

Minst fem år

Lars Plym Forshell tror att det kommer dröja minst fem år innan kött som kommer från avkomma till klonade djur finns i våra butiker.

– Det är de siffror jag har hört. Och om det då finns ute kan jag tänka mig att det är en mycket begränsad del av varorna från djur vars föräldrar var klonade. Men om det visar sig ge ett ekonomiskt utbyte som är bra, då kan jag tänka mig att kommer att öka.

Kommer köttet märkas på något speciellt vis så konsumenten då kan göra sitt val?

– Det vet jag inte alls. Först måste frågan om klonat kött diskuteras. Accepterar vi den här typen av produkter? Sedan kommer frågan om märkning att prövas men det kan bli en utdragen process.