"Det går inte förstå de här reaktionerna med sunt förnuft"

Professor i psykologi om 50-åringens handlande.

NYHETER

KARLSKRONA När en råtta är trängd i ett hörn av en katt och inte kan fly – då anfaller den.

– Den handlar och fullföljer handlandet utan att tänka. Och det är en naturlig reaktion i en extrem stressituation, säger Sven-Åke Christiansson, professor i psykologi.

Han var i dag kallad som expertvittne av försvaret till den 50-årige mordåtalade pappan från Rödeby. Christiansson, som är professor i psykologi och verksam bland annat vid Stockholms universitet, har studerat starka och psykiska upplevelser sedan 1977.

– Det finns många olika slags extrem stress och det skiljer sig från olika slags situationer som framkallar stressen. Det finns inga generella samband, säger han.

I Rödebyfallet finns det flera faktorer som talar för att pappan kan ha hamnat i extrem stress. Bakgrunden finns där, med en dokumenterat svår social situation och där ungdomar i samhället trakasserat familjen under en tid.

Upptrappning

Trakasserierna har dessutom trappats upp och samma dag som händelserna har både pappan och mamman i familjen råkat ut för hotfulla situationer.

– På natten hörs det röster som talar om ”de ska döda oss” och så vidare, som skapar stress. Det finns också individuella faktorer som kan påverka. Man vet att personer med ADHD-problematik har en benägenhet att ta uttalanden väldigt bokstavligt, även om det inte var menat så, säger Sven-Åke Christiansson.

En av de viktigare faktorerna som medverkade till händelserna den sjätte oktober förra året var att pappan och familjen var trängda i sitt hem, resonerar han.

– Det finns studier som visar att människan flyr till sitt hem när de blir stressade. Det är där vi har vår bas och vår trygghet. Men när vi blir trängda i vårt hem, vår sista utpost, är det också en anledning till panik och extrem stress.

I exemplet med katten och råttan vill han illustrera att en person som utsätts för extrem stress inte kan tänka rationellt, fundera på olika alternativ och välja det bästa.

Instinkt

– Man handlar instinktivt och gör det man tror att man måste för att lindra stressen, paniken. Det är absolut inget rationellt fattat beslut, säger Christiansson och ger andra exempel:

– Det finns fall från förr i tiden att människor brunnit inne därför att man har försökt trycka upp en dörr som gick inåt. Och det finns exempel på människor som flytt brinnande hus och sprungit nerför trappan ända ner i källaren. De har inte kunnat inse att utgången fanns en våning upp.

– Det är den mentala uppmärksamheten som påverkas vid extrem stress. Många som råkat ut för det säger att de upplevt ett tunnelseende.

Vid extrem stress och panik tänker en människa inte heller på andras säkerhet.

– Det finns många exempel där fler människor dött i flykten från ett bombdåd än vad som dog i själva dådet. De gjorde vad stressituationen gav dem för instinkt, inte vad som var bäst för dem eller andra.

Alkohol påverkar – alltid

– Det går inte förstå de här reaktionerna med sunt förnuft, säger Christiansson.

Han fick också frågor om alkohol påverkar en person i extrem stress.

– Alkohol påverkar alltid en människa, det är det den är till för att göra. Den förändrar och försämrar vår förmåga att tänka.

Han fick frågan om alkoholintaget tidigare på kvällen kan ha påverkat den 50-årige pappans beteende. Svaret löd:

– Alkohol påverkar alltid. Den påverkar både tänkandet och motoriken.

Blekinge tingsrätt fattade i dag också beslut om att hämta in Socialstyrelsens rättsliga råds synpunkter på den rättspsykiatriska undersökningen.