SMHI varnar för mycket höga flöden

NYHETER

Efter den senaste tidens regn varnar nu SMHI för mycket höga flöden i Upperudsälven i Dalsland.

Vädervarningen är klass två, vilket kan innebära översvämningsproblem på utsatta ställen.

Man har sedan tidigare varnat för höga flöden i små och medelstora vattendrag i Dalsland och södra Värmland. Även i Säveån, nedströms sjön Mjörn, utanför Göteborg, väntas höga flöden.

Vattennivåerna förväntas fortsätta stiga på många håll.