Var tionde sjukpensionär vill börja jobba igen

Försäkringskassan: Mer flexibla jobb är lösningen

NYHETER

Mer än var tionde förtidspensionär skulle kunna börja jobba igen.

Men bara om arbetet var mer flexibelt.

Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

Foto: Försäkringskassan
Curt Malmborg.

10 000 sjukpensionärer frågades om hur de ställde sig till att återgå till arbete i framtiden. Mest positiva var de yngsta, visar Försäkringskassans statistik som aftonbladet.se har tagit del av.

Försäkringskassans chef Curt Malmborg menar att det finns stora pengar att spara för samhället, om de sjukpensionärer som vill arbeta får den möjligheten.

– I våra beräkningar har vi gått tittat på hur många som hade förtidspension 2006. Sedan har vi uppskattat hur många år de har kvar till ålderspension. I våra beräkningar kom vi fram till summan 566 miljarder kronor. Så stor uppskattar vi att den så kallade ohälsoskulden är. Då inser man att vi har jättemycket att vinna.

Även för den enskilde individen innebär en återgång till arbetslivet en stor vinst, såväl ekonomiskt som ur ett hälsoperspektiv.

– Vi vet att människor som kommer in med långa sjukskrivningar tappar sitt självförtroende och det sociala livet. Personer som kommer in i förtidspenion går också miste om den reallöneökning som andra får vilket också ger en låg ålderspension, säger Curt Malmborg.

Mindre stress

I åldergruppen 20 till 29 år kunde över 34 procent tänka sig att börja arbeta igen inom tre år. Av dem i åldern 30 till 44 år uppgav drygt 25 procent att de ville arbeta inom tre år. I åldergruppen 45 till 54 svarade drygt 13 procent att de trodde att de kunde arbeta igen inom tre år.

Men det handlar inte om att gå tillbaka till sitt gamla jobb. Enligt Försäkringskassan behövs det vissa förändringar för att sjukpensionärerna skulle kunna återgå till arbetsmarknaden.

– Det handlar om att man måste anpassa arbetsplatsen så det passar personerna i fråga. Det får inte vara stressiga arbetsuppgifter och det ska vara flexibilitet i arbetstiderna. En dag kan man kanske arbeta två timmar och den andra sju timmar. Dagen efter det kommer man kanske inte alls. Man efterfrågar också en förstående arbetsgivare, säger Curt Malmborg.

Det låter som något som många säkert efterfrågar. Men går det att genomföra rent praktiskt?

– Det råder stenhård konkurrens på arbetsmarknaden och det är svårt att tillhandahålla detta på vanliga arbetsplatser, så det är knepigt. Men efter att ha träffat många med sjukersättning har jag kommit till insikt med att det behövs en annorlunda lösning.

Enligt Curt Malmborg skulle lösningen kunna vara en alternativ arbetsmarknad med statligt subventionerade löner.

ARTIKELN HANDLAR OM