Ännu oklart varför Heath Ledger dog

Obduktionen gav inget entydigt resultat – kan dröja två veckor att få fram dödsorsaken

NYHETER

Obduktionen av Heath Ledger har inte gett något klart resultat om dödsorsaken, uppger tmz.com.

Troligen dröjer det mellan tio och fjorton dagar innan det slutgiltiga beskedet kommer.

De mediciner som han hade på recept är dödliga att överdosera.

Sömnmedlet Stilnox, som heter Stilnoct i Sverige, tillhör gruppen bensodiazepiner och är ett läkemedel som är mycket farligt att överdosera.

– Det kan leda till döden att överdosera Stilnoct kraftigt, säger Pär Hallberg, läkare på enheten för läkemedelsäkerhet på Läkemedelsverket. Särskilt om man kombinerar läkemedlet med andra nervpåverkande läkemedel.

Heath Ledger hade inte bara sömnmedel utskrivet på recept. Han hade även ångestdämpande medel som Xanax (Xanor i Sverige) i sin lägenhet i New York.

– Det gemensamma med läkemedlen är att de har en dämpande effekt på nervsystemet, säger Hallberg.

Stilnocts biverkningar kan vara dåsighet, förvirring och störningar på minnet. Vid kraftig överdosering kan man enligt Fass även drabbas av hallucinationer, vanföreställningar, mardrömmar, irritation, aggressivitet och raserianfall.

– Generellt kan man säga att ju högre dos ju värre biverkningar, säger Pär Hallberg.

Sömnmedel med bensodiazepiner är vanligt förekommande även i Sverige. Enligt statistik behandlas cirka 115 000 svenskar varje dag med Stilnoct.