USA: Fed sänker räntan – igen

Fler räntesänkningar väntas

NYHETER

WASHINGTON. USA:s centralbank Federal Reserve sänkte på onsdagen på nytt sin viktigaste styrränta med 0,5 procentenheter till 3,0 procent.

En svensk bedömare tror att ytterligare en sänkning är nödvändig.

Beslutet kom exakt en vecka efter Feds chocksänkning med 0,75 procentenheter. De två sänkningarna på sammanlagt 1,25 procentenheter är bland de mest drastiska i den amerikanska centralbankens moderna historia.

Fed hoppas att sänkningarna ska främja tillväxten och dämpa oron på marknaderna. Risken för att tillväxten försvagas består, bedömer Fed.

Den amerikanska aktiemarknaden reagerade inledningsvis positivt på beskedet, medan priserna på statsobligationer med kort bindningstid gick upp och dollarn föll.

Andra gången

Centralbanken chockade marknaderna den 22 januari med att sänka sin styrränta med hela 0,75 procentenheter, en av de största sänkningarna sedan början av 80-talet, till 3,5 procent. Sänkningen – en vecka före ordinarie räntemöte – motiverades med dystrare utsikter för den amerikanska tillväxten samt att förhållandena på finansmarknaderna fortsatt att försämras.

Risken för recession i USA anses ha ökat. En del bedömare menar till och med att ekonomin redan befinner sig i en sådan.

Det finns farhågor om att turbulensen på finansmarknaden i kombination med stramare kreditgivning kan leda till att både företag och konsumenter blir mer återhållsamma.

Finansmarknaderna förblir under avsevärd stress, och krediterna har stramats åt ytterligare för en del företag och hushåll, konstaterar Fed, som även ser framför sig fortsatt minskning av bostadsbyggandet i USA och en viss försvagning av bostadsmarknaden.

Stigande börs

De kortsiktiga konsekvenserna för Sveriges del av centralbankens besked är att räntorna kommer att pressas ner lite när handeln öppnar på torsdagen, börsen kommer att stiga och kronan stärks mot dollarn, tror Robert Bergqvist, chefekonom vid SEB.

– Om de amerikanska börserna går upp spiller det av sig på den asiatiska handeln och sedan smittar det av sig på Europa i morgon (torsdag). Aktiemarknaden gillar en centralbank som sänker räntan. Men jag är rädd för att aktiemarknaden kanske underskattar en del av de tillväxtproblem som amerikansk ekonomi står inför, säger han till TT.

– I det längre perspektivet tror jag att osäkerheten kring konjunkturen kommer att slå in mot börsen och pressa aktiekurserna.

Om den amerikanska ekonomin tvärstannar under 2008 kommer många svenska exportföretag att känna av minskad orderingång och de som får order får mindre betalt på grund av den svagare dollarn.

Bergqvist säger att centralbanken signalerar ytterligare sänkningar.

– I dag har vi en ränta på tre procent och vi tror att man måste ner till två procent för styrräntan.

TT-Reuters