Striden om stenarna

Är formationen en solkalender eller inte?

1 av 2
Hobbyforskaren Bob G Lind får nu oväntat stöd.
NYHETER

Miljoner turister har sett Ales stenar.

Men bråket om bumlingarna blir värre för varje år.

Nytt inför säsongen är hot om böter och nerrivna skyltar.

– Men jag måste fortsätta och visa världen att de ljuger, säger hobbyforskaren Bob G Lind.

Skeppssättningen Ales stenar är en turistmagnet på Skånes sydkust.

Men under den vackra ytan pågår ett infekterat bråk.

Tvisten handlar om stenarnas ursprung och syfte.

Tror de är äldre

Hobbyforskaren och astroarkeologen Bob G Lind har i tretton år hävdat att Ales stenar är en gigantisk solkalender från bronsåldern (720 f Kr).

Fel, enligt forskareliten, som tror att stenarna är från 550-790 efter Kristus födelse.

Men nu trappas bråket upp. Bob G Lind får inte längre sätta upp egna skyltar i området. Länsstyrelsen hotar med ett vite på 20 000 kronor per dag.

Får oväntat stöd

– I morgon sätter jag upp mina skyltar men jag tänker inte betala några böter, säger han.

På en presskonferens i dag hävdar docent Göran Henriksson från Uppsala universitet att Lind kan ha rätt.

Lundaprofessorn Märta Strömberg har bedrivit en omfattande forskning om Ales stenar i 15 år. Hon är stensäker på tidpunkten.

– Det är från järnåldern. Jag har otroligt svårt att se att det är bronsåldern.

FAKTA

Bob G Linds egna teorier ...

Ales stenar är i själva verket en gigantisk solkalender.

Anläggningen restes cirka 720 före Kristus (bronsåldern).

Den är konstruerad av skickliga förhistoriska astronomer.

Stenarna är uppställda precis efter solbanan. Solen går upp och ner precis på stenarna. 

Stenarna kan användas för att bestämma datum och hur många dagar som återstår till sommar- och midvintersolstånden. 

Många av stenblocken har skålgropar som var vanliga under bronsåldern.

För några år sedan röntgade man marken och fann inga gravplatser.

... och forskarelitens mothugg l Man har trott att Ales stenar är en grav- eller offerplats men man är öppen för andra teser.

Ales stenar uppfördes under tidiga vendeltiden omkring 600 e Kr.

Inga spår efter en centralgrav har hittats, däremot hittades kremerade ben i ett lerkärl, daterad till vendeltid (550–790 e Kr).

Under en av de få orörda stenarna hittades träkol, som också daterades till vendeltid.

Totalt har sju kol-14-prover tagits på platsen. Ett av proverna visade sig vara från stenåldern, medan resten är från yngre järnålder – företrädesvis vendeltid, perioden före vikingatiden.

ARTIKELN HANDLAR OM