Stoppades av krogvakterna

Synskadade Karl: De sa att jag var för full

NYHETER

Är du invandrare, homosexuell eller handikappad?

Då stängs du ute från krogen – för att du inte passar in.

Synskadade Karl, 28, vet.

Foto: Thomas Johansson
Anmäler ”Det var inte jätteroligt att bli tagen åt sidan av vakterna när jag knappt hade druckit någonting”, säger Karl Thegeström från Göteborg, som inte släpptes in på nattklubben Nivå. Han anmälde händelsen till HO.

På nyårsafton 2006 kom läraren Karl Thegerström och hans vänner till klubben Nivå i Göteborg. Trots att han bara druckit två glas vin blev Karl portad och sällskapet fick fira tolvslaget på gatan.

– Vakterna sa att jag var för full. Men jag var inte berusad, säger han.

Karl Thegerström har en synskada som gör att han bara ser tio procent.

– Jag har svårt att fästa blicken och dålig balans. Det händer att folk tror att jag är berusad. Men när jag förklarar att jag är synskadad brukar de förstå.

”Vägrade lyssna”

Trots att Karl berättade om sitt handikapp vägrade vakterna lyssna.

– Jag hade med mig tre kompisar som är läkare och stödde min berättelse. Men vi fick gå därifrån.

Richard Tellström är doktor i måltidskunskap på Örebro universitet och presenterade i går sin studie ”Tyvärr det är fullt!” om diskriminering på krogen.

– Man kan tycka att krogägare skulle vilja släppa in så många som möjligt. Men det finns ekonomiska vinster med att utestänga vissa grupper, säger han.

”Säljer gästmix”

Genom att studera 40 utvalda anmälningar till Jämo, Homo, DO och HO drog Richard Tellström slutsatsen att en krog inte bara säljer mat och dryck.

– Krogen säljer också en viss gästmix. Gästerna vill bara se andra människor som liknar dem själva. Därför utestängs grupper som inte anses passa in.

Sållar bort

Krogägarna beordrar vakterna att sålla bort invandrare och handikappade redan i entrén, enligt studien. Richard Tellström säger att många krogar använder svepskäl:

– Dörrvakterna säger att gästerna har fel klädsel eller är för fulla.

Det bekräftas av Fadde Darwich, i många år dörrvakt vid Spy Bar på Stureplan i Stockholm.

– Tyvärr har det gått så långt att det blivit en oskriven regel att sålla bland gästerna. Värst är det på Stureplan. Vakter som inte följer krogägarnas direktiv får sparken, säger han.

FAKTA

Experterna om krogdiskrimineringen

Per Holfve, jurist på Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO):

”Vi får många anmälningar från folk som nekats inträde på krogen. Krogarna ger olika förklaringar till att det sker. De säger att det är krav på medlemskort, att gästerna är fel klädda eller för fulla. Det används som svepskäl.”

George Svéd, kanslichef på Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo):

”Homosexuella som visar sin läggning inne på krogen, till exempel genom att pussas, blir avvisade. Men när andra kroggäster gör samma sak reagerar ingen. Jag tycker att skadestånden för diskriminering måste höjas.”

Torbjörn Andersson, vikarierande Handikappombudsman (HO):

”Funktionshindrade nekas inträde på krogen, eller så är krogarna byggda så att de inte kan ta sig in. När krögarna inte handikappanpassar sina ställen stänger det också ute folk. Vissa funktionshinder tas även för berusning.”

Luca Nesi, jurist på Jämställdhetsombudsmannen (Jämo):

”Olika åldersgränser för män och kvinnor är numera förbjudet. Det är viktigt att sluta generalisera kring könen. Att killar mognar senare och att man därför kan släppa in yngre tjejer på krogen är en gammal klyscha.”