”Jag har aldrig ångrat beslutet”

Mikael Odenberg chattade om gamla jobbet i Rosenbad – och det nya som kraftnätsdirektör i Råcksta

NYHETER

Han tjänar inte lika bra som när han var minister.

Han har ingen blogg och är inte mycket för hjältar heller. Och han saknar Rosenbad.

– Men jag har en ganska gedigen erfarenhet av energifrågorna och deltog bland annat i Energikommissionen på 90-talet, säger Mikael Odenberg i chatten med läsarna.

Han tror på kärnkraft som en viktig energikälla i utsäppstider – och han pekar på att det är billigt att producera ren el i Sverige.

Igår utnämndes Odenberg till generaldirektör för Svenska kraftnät.

Mikael Odenberg säger: Hej. HHär är Mikael på plats bakom tangentbordet!
michael säger: Som försvarsminister vad kan du ha för erfarenhet av detta nya område. Känns mest "vi måste ge den där kille vi sparkade en ny chans - vi ger honom ett jobb med bra lön och ett jobb som ingen anna vill ha" rätta mig om jag har fel.
Mikael Odenberg säger: Du behöver inte vara orolig. Jag har i själva verket en ganska gedigen erfarenhet av energifrågorna som jag jobbade mycket aktivt och intensivt med under en stor del 1990-talet. Bland annat deltog jag i den stora energipolitiska utredningen (Energikommissionen). Och Svenska Kraftnäts myndighetsuppgifter (elberedskap) ligger ganska nära frågorna på försvarsdepartementet.
Fredrik säger: Kan SvenskaKraft göra något år el-monopolet på markanden
Mikael Odenberg säger: De grundläggande spelreglerna för elmarknaden är i första hand en politisk fråga och inte en myndighetsfråga.
Guttman säger: Hur kommer vi att märka att du tagit över rodret?
Mikael Odenberg säger: Svenska Kraftnät är trots allt ganska anonymt så du kommer nog inte att märka det här bytet mer än du märkt tidigare byten.
Patrik säger: Hej Mikael! Alltså helt allvarligt varför måste ni ha så fruktansvärt höga elkostnader fast det är ett bra klimat ute numera men ändå får man fruktansvärda räkningar hem varje månad... ni måste försöka få ett slut på det tycker jag... vad ska ni göra åt det tycker du ?
Mikael Odenberg säger: I en internationell jämförelse ligger våra elproduktionskostnader bra till. Huvuddelen av vår el produceras dessutom utsläppsfritt. Men vi har numera en hög beskattning på hushållsel och det är framför allt det som vi känner av när vi får räkningarna.
Gamble säger: Vem är en stor hjälte, enligt dig idag?
Mikael Odenberg säger: Jag är inte så mycket för hjältedyrkan men det finns många vardagshjältar som uträttar stordåd - i vården t.ex.
Oskar säger: Hur är det att jobba vid en myndighet jämfört med att vara i riksdagen?
Mikael Odenberg säger: Det kommer naturligtvis att bli väldigt annorlunda och betydligt mer exekutivt. Och rollerna är helt olika. Myndigheternas uppgifter är ju att verkställa de beslut som fattas i regering och riksdag.
Mehdi säger: Jag undrar om du har någon elektroteknisk bakgrund?
Mikael Odenberg säger: Inte mer än att jag gick naturvetenskaplig linje i gymnasiet. Men min uppgift är att leda ett statligt affärsverk, inte att dra ledningar.
seh säger: Har du någon gång ångrat att du avgick som försvarsminister?
Mikael Odenberg säger: Nej, jag har aldrig ångrat det beslutet. Det var naturligtvis tråkigt att behöva ta steget och jag har saknat både regeringskretsen och mina medarbetare på försvarsdepartementet. Men givet förutsättningarna så var beslutet helt rätt!
Oskar säger: Hur mycket kommer du att jobba och driva miljöfrågorna inom energisektorn?
Mikael Odenberg säger: Det ligger ganska mycket miljöpolitik i Svenska Kraftnäts uppdrag. En fungerande elmarknad gör att vi kan utnyttja de samlade produktionsresurserna bättre och därmed minska miljöpåverkan.
Gamble säger: Om det bara fanns ett parti, om det bara fanns 100% stöd och om det bara fanns din vilja - hur skulle sveriges energipolitik se ut om 5 år?
Mikael Odenberg säger: På fem års sikt blir det inte så stor skillnad av det enkla skälet att det är mycket långa ledtider i energipolitiken. Men en viktig aspekt är att vi drar nytta av de investeringar som vi historiskt har gjort i olika elproduktionsanläggningar och att vi fortsätter att effektivisera vår energianvändning.
Bosse säger: Hej Odenberg. Tjänar du bättre på nya jobbet än vad du gjorde som försvarsminister?
Mikael Odenberg säger: Nej.
ivan säger: Behövs det reglering av energimarknaden eller kan den själv komma över prissättningsmyglet med importerad el?
Mikael Odenberg säger: Jag vet inte riktigt vad du syftar på men min uppfattning är att vi har en vida mycket bättre fungerande elmarknad idag jämfört med hur det såg ut före avregleringen (omregleringen) på 1990-talet.
Mehdi säger: Vad exakt är en generaldirektörs uppgift?
Mikael Odenberg säger: Även om det finns viktiga skillnader så är väl det enklaste att jämföra en myndighets GD med ett privat företags VD.
olle säger: Hur ser framtiden ut för svenska kraftnät? Kommer utländska aktörer att på större allvar försöka ta över den svenska marknaden?
Mikael Odenberg säger: Så här långt är det snarare en svensk aktör som tar över tysk marknad :-) Men visst går vi mot en ökad internationalisering och i grunden är det bra. Det gör att vi effektiviserar produktionen och minskar miljöpåverkan.
Pleiadian säger: Jag undrar om Sverige forskar något inom "fri energi"?
Mikael Odenberg säger: Jag kan inte påstå att jag idag har någon bra överblick över svensk energiforskning.
Oskar säger: Vad tycker du är Sveriges Kraftnät viktigaste uppgift?
Mikael Odenberg säger: Huvuduppgiften är att förvalta, driva och utveckla det svenbska kraftöverföringssystemet som s.k. systemansvarig myndighet. Och i det ligger också viktiga beredskapsuppgifter.
Mehdi säger: Anser du att sammarbetet mellan de nordiska elproducenterna skall öka? I så fall varför?
Mikael Odenberg säger: På producentnivå är en fungerande konkurrens det viktigaste. Och att främja konkurrensen på el- och gas-marknaderna tillhör också Svenska Kraftnäts uppgifter. Men på "systemnivå" kan det behövas mer av samverkan mellan länderna för att en gemensam elmarknad ska fungera bra.
börje säger: Vad har Du för syn på kärnkraften i framtiden. Behövs inte våra kärnkraftsverk förnyas någon gång?
Mikael Odenberg säger: Det sker en kontinuerlig förnyelse av kärnkraftverken. I praktiken är de reaktorer som producerar el idag helt annorlunda än de som en gång byggdes. Det är den här kontinuerliga utvecklingen och förnyelsen som gör det vanskligt att tala om "teknisk livslängd". Det är snarare en rent ekonomisk fråga hur länge en reaktor kan gå. Så småningom kommer man förstås till en punkt när kostnaderna för underhåll och upprustning blir så höga att det inte längre är lönsamt. Globalt så tror jag att kärnkraften har en viktig roll att fylla - om vi inte vill att klotet ska upplösas i ett moln av koldioxid.
Gamble säger: Har du en egen Blogg?
Mikael Odenberg säger: Nej. Jag saknar både blogg och hemsida. Båda företeelserna kräver - tycker jag - att man skriver kontinuerligt och jag har aldrig velat binda upp mig för det.
Moderator säger: Nu måste vi tyvärr bryta. Tack Mikael Odenberg och tack alla som ställt frågor, chatten läggs ut i sin helhet inom kort.
Mikael Odenberg säger: Tack själva & trevlig helg!