Det är fullt lagligt – än så länge

NYHETER

Den som smygfilmar i intima sammanhang kan inte straffas – än.

Men snart kan lagen ändras.

– Det finns rätt uppenbara fall där vi hittat luckor i lagen, säger Olle Abrahamsson, ordförande i integritetsskyddskommittén.

– Det är väldigt konstigt att smygfilmning inte är kriminaliserad.

Redan 1992 prövade Högsta domstolen ett fall.

Tekniken före

Sedan dess har tekniken föregått lagen, enligt Olle Abrahamsson.

– Nästan alla har i dag med sig en mobiltelefonkamera och det finns små webbkameror som man lätt kan montera.

Med den nuvarande lagstiftningen är det inte straffbart att smygfilma någon i intima sammanhang.

Kan bli förtal

Inte heller att distribuera eller visa filmen.

Drabbade kan yrka på ärekränkning eller förtal, men lagtexten är snårig.

– En bild på en naken person, till exempel på stranden, kan inte bli ärekränkning eftersom det inte är skamligt att visa sig naken.

Aktuell 2009?

–Vi har konstruerat ett stadgande om att filmning på en plats där allmänheten inte har insyn, utan samtycke, är det straffbart, säger Olle Abrahamsson.

Integritetsskyddskommittén föreslår att lagen träder i kraft den första januari 2009.

ARTIKELN HANDLAR OM