Svårt att utvisa dömda brottslingar

NYHETER

Utländska medborgare döms ofta till utvisning efter avtjänat fängelsestraff, för grova brott.

Men många behöver aldrig lämna Sverige.

Minst 30 grova brottslingar går fria utan att myndigheterna har möjlighet att utvisa dem, skriver Dagens Nyheter.

Strafftiden för ett grovt brott kan förkortas med flera år om den åtalade även döms till utvisning. Avsikten är att personen ska lämna Sverige direkt efter avtjänat fängelsestraff.

En undersökning som Dagens Nyheter har gjort visar dock att minst 30 dömda brottslingar fortfarande vistas i Sverige trots att de har dömts till utvisning. Orsaken är att myndigheterna i deras hemländer inte samarbetar med Sverige, skriver Dagens nyheter.

Iran är ett av de länder som är allra svårast att utvisa personer till.

– Myndigheterna där säger att den som ska utvisas är välkommen att ansöka om pass. Men om de själva inte vill så går det inte, berättar Hans Rosenqvist, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen och ansvarig för utlänningsfrågor, för DN.

Frustrerande

I de fall myndigheterna inte lyckas med utvisningen kan åklagare besluta att frihetsberöva den dömda på nytt. Men enligt DN är det vanligare att personen släpps fri.

– Det är frustrerande när vi ser att de återkommer med nya brott på sitt samvete, säger Lars Skoglund, kommissarie vid gränspolisen i Västra Götaland, där bland annat Tidaholmsanstalten finns.