Illern vill leka tafatt

Kryper in i trånga passager

En iller kan bli litet mer än tio år men lever van ligen till ungefär sju års ålder.

Den trivs tillsammans med andra, illrar, hund och katt. Mår illern bra är den lekfull och vänlig.

ARTIKELN HANDLAR OM