Kan ha smittats med hiv på sjukhus

Sjuksköterskan förväxlade sprutorna

NYHETER

En man som vårdades på intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, kan ha smittats med hiv.

Smittan kom från en annan patient som samtidigt vårdades i samma rum.

Av misstag blandades deras sprutor ihop.

De två patienterna delade rum. En var hivsmittad. På arbetsbord bredvid patienternas sängar låg sprutor med läkemedel.

Sprutorna låg på olika arbetsbord, men när den hiv-smittade patienten skulle transporteras till röntgen så flyttades borden. I samband med det förväxlades utrustningen.

En sjuksköterska passade enligt Socialstyrelsen på att ge den andre patienten en injektion som egentligen skulle ha getts tidigare.

Efteråt insåg sjuksköterskan att patienten hade båda arbetsborden bredvid sig. Sprutan var dessutom inte märkt med patientens namn och sjuksköterskan blev osäker på vilket bord hon hade tagit sprutan från.

Händelsen rapporterades genast.

Kaotiskt

Sjuksköterskan har beskrivit situationen som "stundtals kaotisk", enligt Socialstyrelsen. Hon ska även ha uppgett att båda patienterna var mycket vårdkrävande.

Efteråt togs blodprover och patienten som kan ha smittats med hiv fick även så kallade bromsmediciner och närstående informerades.

Tre månader senare dog mannen i en akut hjärtsjukdom. Man hade då inte kunnat påvisa några tecken på att patienten hade smittats med hiv. Trots det riktar Socialstyrelsen skarp kritik mot Sahlgrenskas rutiner för sin sjukvårdsutrustning.

Enligt Socialstyrelsen förelåg det stor risk att patienten kan ha blivit smittad av hiv, vilket är oacceptabelt och man kräver nu en förbättring.