Fem anmälningar – men ingen hjälp

Kommunen hade ingen aning – kände inte till varken trakasserier eller polisanmälningar

Foto: privat
SYNEN SOM MÖTTE familjen Bilden på ungdomsgänget är en rekonstruktion. Den lämnades in till rätten av 50-åringens försvarsadvokat Vidar Wahlestedt, som tillsammans med mannens familj försökt återskapa vad som hände på gården i Rödeby under den ödesdigra natten i oktober.
NYHETER

Fem polisanmälningar som inte ledde till något.

En pappa som fick psykiatrisk behandling men fick behålla sin vapenlicens.

Idag offentliggör kommunens internutredare vad man egentligen gjorde för den drabbade familjen innan skotten föll i Rödeby.

Dramat i Rödeby kom som en chock även för kommunens socialansvariga.

Enligt internutredningen, som offentliggjordes på måndag eftermiddag, fanns till exempel inget som pekade på att man behövde förstärka arbetet i Rödeby.

Socialtjänsten kände inte heller till att familjen gjort fem polisanmälningar.

Utsatt familj

Kommunens enmansutredare Tore Svensson konstaterar bland annat att samhället inte haft förmåga att uppfatta familjens utsatthet.

”Antalet anmälda brott begångna av ungdomar ökade visserligen, men det förklaras till stor del av ett mer offensivt arbete hos polisen och en ökad benägenhet att anmäla från skolorna. Situationen var mer problematisk i andra delar av kommunen”. skriver utredaren.

Olyckliga omständigheter

Tragedin förklaras i omständigheterna kring mötet mellan å ena sidan en grupp ungdomar som ”i alltför hög utsträckning släpptes utan kontroll av vuxna” och ”en familj som lever isolerat och som inte hade förmåga att förmedla den utsatta situation de hamnade i”, skriver utredaren.

Man noterar också att ett beslut förra året, att inte inreda en utredning kring den så kallade 17-åringen, kanske inte var det bästa. Idag får 17-åringen individuellt stöd från en socialsekreterare.

Fem polisanmälningar

Polisen i Karlskrona hade fått fem anmälningar från den trakasserade familjen i Rödeby innan allt utartade. Man hade också uppgifter som gick tillbaka till 2005 om att flera ungdomar betedde sig illa mot familjen.

Anmälningarna – den första kom julen 2006 – handlade om skadegörelse på gården, skadegörelse på en bil, trasiga staket, misstankar om att någon släppt ut fåren och trakasserier mot familjens tonårige son.

– Vart och ett är det kanske inte så stora saker. Men det är svårt och jobbigt för den som drabbas, säger Magnus Bergman, kriminalinspektör vid polisen i Blekinge.

– Problemet har varit att man inte kunnat säga vem som gjort vad. Vi har inte heller fått fram bevis.

Hos polisen har tragedin i Rödeby också satt spår.

Konkreta misstankar

– Men det är svårt att svara på om det skulle gått att göra något annorlunda, säger Bergman.

– Det finns två sidor. Å ena sidan tycker man att man borde gjort något. Å andra sidan måste det finnas konkreta misstankar. Och man kom inte vidare varken på utredningssidan eller på andra vis.

En annan fundering gäller pappans vapen.

Vapenlicens

– Men han hade licens och han var ostraffad tidigare. Och då får man ha vapen, säger Bergman.

En läkare kanske hade kanske kunnat stoppa att tragedin slutade med dödsskjutning. Pappan hade kanske inte fått behålla sin vapenlicens om polisen hade vetat att han fick psykiatrisk hjälp, men detaljerna kring det kom fram först under rättegången.

– Han gick på psykiatrisk behandling. Men där ligger anmälningsplikten på läkaren, om man kan anta att personen har vapenlicens och inte är lämplig. Det är samma som för körkort. Och det finns ingen anmälan från läkaren, säger Bergman.

Ny rättegång

I efterspelet kring skottdramat kommer snart ännu en rättegång. Då står fem ungdomar i det så kallade mopedgänget åtalade för bland annat olaga hot och skadegörelse, bland annat i de fall som redan polisanmälts.

Bland de åtalade ungdomarna finns den 17-åring som skottskadades. Den rättegången är planerad att starta i vecka 10.

FAKTA

Kommunens åtgärder:

Socialförvaltningen har erbjudit individuella stödinsatser till samtliga familjer och ungdomar som var inblandade i skottdramat.

En ny utredning inleddes kort efter skottdramat beträffande 17-åringen. Han får sedan november omfattande individuellt stöd från socialsekreterare i fältgruppen.

En rutin har införts som innebär att en kontakt alltid ska tas med det berörda barnet/ungdomen innan beslut tas om en utredning ska göras eller inte.

Fältgruppen har förstärkt sin närvaro i Rödeby efter den 6 oktober. I december invigdes en lokal i Rödeby som är bemannad av fältsekreterare flera dagar i veckan.

Socialförvaltningen har tagit initiativ till att bygga upp ett lokalt brottsförebyggande råd i Rödeby med representanter för myndigheter och föreningar.

Socialförvaltningen ska ta kontakt med polisen för att förbättra rutinerna för information från polisen om ungdomar som utpekats för brott.

Socialförvaltningen ska ta initiativ till att skapa rutiner för när medling mellan gärningsman och brottsoffer ska inledas.

Socialnämnden har beslutat att verksamheten vid socialförvaltningens fältgrupp skall kvalitetsundersökas under 2008.